Vroegtijdige+sterfte+continu+onder+de+loep
Nieuws
©

Vroegtijdige sterfte continu onder de loep

Tijdens de behandeling van de begroting van Economische Zaken voor 2018, onderdeel Landbouw en Natuur werd ook het punt ‘vroegtijdige sterfte’ aangehaald. Esther Ouwehand (PvdD) wilde van landbouwminister Schouten weten welke sterftepercentages zij acceptabel vindt in de veehouderij en wat ze gaat doen om vroegtijdige sterfte te verminderen.

In haar schriftelijke antwoord pinde Schouten zich niet vast op concrete cijfers. Schouten stelt dat de houder de morele en wettelijke plicht - Wet Dieren – heeft om goed voor zijn dieren te zorgen. Het is aan de dierhouder om de sterfte vooral van jonge dieren, tot een minimum te beperken door de meest gunstige omstandigheden te creëren. De sterftecijfers zijn al jaren een punt van aandacht en veehouderijsectoren zijn er volgens Schouten van doordrongen dat ze daar aan moeten blijven werken.

Dat geldt eveneens voor de varkenshouderij. De Stuurgroep bigvitaliteit - vertegenwoordigers van varkenshouders, Vereniging Biologische Varkenshouders, varkensfokkerij organisaties, dierenartsen, veevoederleveranciers, veehandel, vleesverwerkende bedrijven en de Dierenbescherming - heeft actie ondernomen. Medio 2016 is een plan van aanpak ‘Verlaging biggenuitval’ opgesteld. Uit de voortgangsrapportage bleek dat de biggenuitval in de eerste 9 maanden van 2015 op 13,5 procent uitkwam. In 2016 is dat cijfer licht gedaald naar 13,4 procent, met name door de inspanningen om de bigvitaliteit te verhogen.

Schouten geeft aan de voortgang nauwlettend te volgen en dit aandachtspunt te blijven agenderen in het overleg met de sectoren.

Online kennissessies

Vitale Varkenshouderij

Meld je hier aan

Stelling

Loading

Weer

 • Dinsdag
  20° / 12°
  75 %
 • Woensdag
  21° / 11°
  10 %
 • Donderdag
  24° / 12°
  60 %
Meer weer