Hoge+verwachtingen+nieuwe+minister
Nieuws
©

Hoge verwachtingen nieuwe minister

De reacties op de benoeming van Carola Schouten als minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit zijn positief. Zowel LTO-Nederland als de POV verwachten veel van de nieuwe minister, die het boerenbedrijf van nabij kent.

Dat Schouten is opgegroeid op een melkveebedrijf is een positief punt. “Ze weet hoe je een landbouwbedrijf runt, hoe dat gaat met de financiering en bijvoorbeeld de verhouding met broers en zussen”, zegt Maarten Leseman, woordvoerder van LTO-Nederland. “Vanuit haar achtergrond hecht ze waarde aan het gezinsbedrijf. Dat kan nog wel eens een debat opleveren over megastallen en bijvoorbeeld de BV-structuur. Aandacht voor de productiefactoren als water en bodem zal er ook zeker zijn en om die reden is LTO zeker content met deze minister.”

Dat landbouw een eigen ministerie krijgt vinden zowel LTO als POV van groot belang. Een minister zit nu eenmaal wekelijks bij het overleg van de ministerraad en Schouten is daarnaast ook nog vicepremier. Daardoor zal ze er nog dichter bovenop zitten.

Dat eigen ministerie is volgens POV-voorzitter Ingrid Jansen van groot belang, omdat Nederland koploper is op het gebied van exportwaarde, innovatie, diergezondheid, dierenwelzijn. “We zijn wereldwijd nummer twee met een exportwaarde van 85 miljard euro. Op het landbouwgebied is Wageningen Universiteit is een van de beste kennis- en onderwijsinstellingen ter wereld.”

De omschrijving van het in eer herstelde ministerie had wat betreft LTO nog wel wat ruimer mogen zijn. Leseman: “Met name op het onderdeel voedsel, het gaat niet alleen om kwaliteit maar ook om de integriteit van voedsel en de impact op de gezondheid van de mens.”

De nieuwe minister zal direct een aantal zaken moeten aanpakken. Een van de eerste is de afschaffing van de POR-regeling. Die brengt voor de varkenshouderij en zeker ook voor de pluimveehouderij, veel schade met zich mee. Het schrappen van een regeling waar varkens- en pluimveehouders in hebben geïnvesteerd valt niet goed. De overheid moet betrouwbaar zijn in het nakomen van gemaakte afspraken.

De POV gaat ervan uit dat de minister het Actieplan Vitalisering Varkenshouderij ondersteunt. Jansen: “We willen zo snel mogelijk met Schouten om tafel om de acties uit het Actieplan en de inzet van de 200 miljoen euro voor de warme sanering van de varkenshouderij, uit het Regeerakkoord, te bespreken.”

Een brede aanpak van fosfaat en nitraat moet het uitgangspunt zijn van de besprekingen over de POR en warme sanering van de varkenshouderij. Daarbij is LTO geen voorstander van generiek ingrijpen in de veestapel. “Wel heb je als veehouder te maken met de omgeving waarin je je bedrijf uitoefent”, zegt Leseman. “Als die omgeving hinder ervaart, zijn maatregelen om dit te beperken nodig.”

LTO-Nederland wil graag samenwerken met de nieuwe minister om de ambities van het kabinet te realiseren. ”Boeren en tuinders in Nederland kunen een flinke bijdrage leveren aan het oplossingen op het gebied van schoon water, het energievraagstuk, een aantrekkelijke landschap en een gezonde voeding. Daag ons uit.”

 

Online kennissessies

Vitale Varkenshouderij

Meld je hier aan

Stelling

Loading

Weer

 • Dinsdag
  3° / 2°
  85 %
 • Woensdag
  5° / 1°
  85 %
 • Donderdag
  4° / -1°
  20 %
Meer weer