200+miljoen+voor+warme+sanering
Nieuws
©

200 miljoen voor warme sanering

Het nieuwe kabinet wil 200 miljoen uittrekken voor een warme sanering van de varkenshouderij in de meest belaste gebieden. De POV reageert verheugd op dit bericht. Het bedrag is dan ook hetzelfde als het bedrag dat volgens het Actieplan Vitalisering Varkenshouderij nodig is om de plannen waar te maken.

Hoe het kabinet de 200 miljoen euro wil gaan besteden en onder welke voorwaarden is nog niet bekend. Het kabinet geeft aan dat het met de sector en de desbetreffende provincies in overleg wil over de aanpak van de gebieden met een zeer hoge veedichtheid. Of er daarbij afspraken komen over de vermindering van het aantal varkens is niet bekend.

De voornemens van het kabinet sluiten volgens POV-voorzitter Ingrid Jansen goed aan bij de doelstelling van het Actieplan Vitalisering Varkenshouderij. Dat plan wil dat bedrijven zonder toekomstperspectief in overbelaste gebieden stoppen en zorgen dat toekomstgerichte bedrijven verder kunnen ontwikkelen.

Momenteel loopt hiertoe al een pilotproef met de Regeling Omgevingskwaliteit (ROK). Hierbij kunnen varkenshouders hun varkensrechten te koop aanbieden en krijgen ze daarbij een vergoeding per dierplaats als ze stoppen. De varkensrechten worden dan aangeboden aan bedrijven die wel ontwikkelingsmogelijkheden hebben. Voor deze pilot is momenteel 8 miljoen beschikbaar, waarbij een bedrijf maximaal 500.000 euro kan krijgen. Als de pilot een succes wordt, kan het geld dat het kabinet beschikbaar stelt, worden ingezet voor een grootschaliger project.

Bij de ZLTO is men vooral benieuwd hoe de kabinetsplannen uitpakken. Het is goed om overlast situaties aan te pakken, maar het gaat erom dat de ervaren overlast opgelost wordt. ZLTO is van mening dat het verplaatsen van bedrijven naar andere gebieden of stoppen niet de enige oplossing is. Voor veranderingen in de sector is daarnaast innovatie nodig zoals emissiereducerende stalsystemen. Het is belangrijk dat er een samenwerking komt tussen sector en provincie om te komen tot de juiste maatregelen.

In Brabant spelen daarnaast de gevolgen van de plannen van de provincie. De versnelde verduurzaming van de Brabantse bedrijven van 2028 naar 2022 gaat naar schatting 800 miljoen tot 1 miljard euro kosten. De bijdrage van de provincie van 75 miljoen, deels via achtergestelde leningen, is daarbij ruim onvoldoende. Waarschijnlijk kan straks niet iedereen meedoen aan de provinciale regelingen. Bovendien zijn bedrijfssituaties heel verschillend, maar veel bedrijven die moeten stoppen dreigen volgens ZLTO met een grote restschuld te blijven zitten.

Online kennissessies

Vitale Varkenshouderij

Meld je hier aan

Stelling

Loading

Weer

 • Dinsdag
  20° / 12°
  75 %
 • Woensdag
  21° / 11°
  10 %
 • Donderdag
  24° / 12°
  60 %
Meer weer