Derogatieverlies+raakt+de+knip+varkensboer
Nieuws
©

Derogatieverlies raakt de knip varkensboer

Als Nederland de derogatie gaat verliezen zal de varkenshouder dat ook voelen in zijn portemonnee. In 2018 leidt een derogatieverlies tot een inkomensdaling in de varkenshouderij van gemiddeld ruim 5.000 euro per jaar. De jaren erna dalen de mestafzetkosten waardoor de inkomensdaling bij het verlies van derogatie nog 4.200 euro per jaar bedraagt. Dit blijkt uit een quick scan van Wageningen Economic Research in opdracht van LTO Nederland.

De onderzoekers hebben een snelle economische verkenning van de gevolgen van verlies van derogatie voor de varkenshouderij uitgevoerd. Ze berekenen de effecten van verschillen in mestafzetprijzen en het effect op de mestafzetkosten en het inkomen van varkenshouders. Gevolgen voor bedrijfsstructuur, voor prijzen van varkensrechten of voor de omvang van de sector hebben ze buiten beschouwing gelaten.

Uitgangspunt is dat de mestafzetkosten op de middellange termijn (na 2018) gaan dalen. Mestscheidings- en mestverwerkingscapaciteit nemen toe. Daarnaast zal bij invoering van fosfaatrechten bij derogatie, de fosfaatproductie dalen. Mestscheiding heeft invloed op het economisch effect van het behoud van derogatie. Zonder mestscheiding zal het economisch effect van een eventueel verlies van derogatie duidelijk sterker zijn. Het effect van een derogatieverlies verschilt tussen bedrijven.

Online kennissessies

Vitale Varkenshouderij

Meld je hier aan

Stelling

Loading

Weer

 • Dinsdag
  24° / 12°
  30 %
 • Woensdag
  19° / 15°
  90 %
 • Donderdag
  20° / 13°
  50 %
Meer weer