Brabantse+versnelling+kost+boerenbanen
Nieuws
©

Brabantse versnelling kost boerenbanen

De verordening Natuurbescherming in Noord-Brabant vermeldt dat varkenshouders bij elke diercategorie 85 procent emissie dienen te realiseren. De datum waarop een varkensbedrijf daar ‘gemiddeld over alle stallen’ aan moet voldoen is het jaar 2028. Gedeputeerde Staten (GS) lanceerden plannen om dat jaartal 8 jaar naar voren te halen omdat de depositie van ammoniak in Brabant naar hun smaak niet snel genoeg daalt.
Ook het voornemen om in zes regio’s te gaan ‘stalderen’ - veehouders moeten dan eerst 11 m² oude stallen met dieren binnen hun regio afbreken om 10 m² nieuwe stal te mogen bouwen - zal versneld erbij komen. GS lieten die aanscherping doorrekenen door onderzoeksbureau Connecting Agri & Food.

Om versneld aan de strengere milieueisen te voldoen, zijn aanpassingen nodig, zoals het installeren van extra luchtwassers op varkensstallen. Honderden ondernemers zullen dat niet doen omdat zo’n ingreep te duur is, leert de studie. “Met name de varkenshouderij wordt hard getroffen. En dat is zuur, want juist die sector is er als geen ander in geslaagd om de ammoniakemissie uit stallen terug te dringen. Met maar liefst 27 procent in de afgelopen 6 jaar,” stelt Janus Scheepers, bestuurslid van de ZLTO en portefeuillehouder Omgeving. “De becijferingen bevestigen waar we al bang voor waren: bij een verdere aanscherping van het Brabantse stikstofbeleid zullen honderden veehouders voortijdig hun bedrijf moeten beëindigen. En van de bedrijven die wél zullen doorgaan, zal door de hogere kosten 5 tot 10 procent onder de armoedegrens terechtkomen. Daar kunnen wij niet mee instemmen.”

Scheepers plaatst ook vraagtekens bij de effectiviteit van de maatregel. “20 procent van de ammoniakdeken in Brabant komt uit Brabantse stallen. De rest komt van andere bronnen, denk aan veehouderij uit andere provincies en landen, aanwending van mest, verkeer, industrie en vliegverkeer. Met deze aanscherping haal je tegen hoge kosten slechts een deel van die 20 procent af. Het is het een bijzonder inefficiënte en daarmee disproportionele maatregel.”
Scheepers zegt dat ZLTO blijft inzetten op een duurzaam platteland. “Met een vitale land- en tuinbouw, die stappen zet naar een schoner milieu. Daar voelen boeren en tuinders zich ook verantwoordelijk voor en daar mag iedereen ons op afrekenen.”

GS laten ook de milieueffecten van de voorgenomen maatregelen onderzoeken. De resultaten daarvan worden binnen enkele weken verwacht.

Biologisch
Voor biologische varkenshouderij geldt overigens een streefreductie van 40 procent in kader van de verordening Natuurbescherming. Gezien de verplichte uitloop is toepassing van luchtwassers geen optie. Ook zijn er nog geen specifieke staltechnieken in de Regeling Ammoniak en veehouderij (Rav) beschikbaar. Per individueel biologisch varkensbedrijf worden aanvullende emissiereductie maatregelen gevraagd.

Lees meer over deze Brabantse versnelling.

Online kennissessies

Vitale Varkenshouderij

Meld je hier aan

Stelling

Loading

Weer

 • Dinsdag
  9° / 4°
  90 %
 • Woensdag
  8° / 6°
  85 %
 • Donderdag
  5° / 2°
  5 %
Meer weer