Sterkere+verbinding+in+ketens+noodzakelijk
Nieuws
©

Sterkere verbinding in ketens noodzakelijk

Samenwerking binnen de keten is een voorwaarde voor sterke ketens in de toekomst. "Voedingsketens zullen zich steeds meer gaan sluiten en wie zich daar nu niet bij aansluit, mist de boot", stelde Cees Veerman, voorzitter van de werkgroep Agrarische Markten en oud-minister van Landbouw gisteren tijdens het Vion-symposium ‘Voedingsketens van de toekomst'.
“Om in te spelen op de veranderende markt en consument, zullen voedingsketens op een duurzame manier moeten produceren en laten zien hoe ze dat doen”, aldus Veerman. “Samenwerken is de enige manier om echt iets voor elkaar te krijgen. In de komende jaren zullen we een veel sterkere verbinding tussen vraag en aanbod zien ontstaan. Transparantie, openheid en eerlijke prijzen zijn sleutelwoorden, net als samenwerken met maatschappelijke partijen, zoals de NGO’s.”

Vraaggestuurde ketens
Ook CEO Francis Kint van Vion noemde samenwerken als belangrijke factor voor een succesvolle keten. “De voedingsketen van de toekomst is vraaggestuurd. Dat vraagt commitment van alle partijen, van retail tot agrarisch ondernemer. Je kan niet “soms” in een keten deelnemen, leveringsplicht en afnameplicht zijn onvermijdelijk. Juist die samenwerking, op een eerlijke en open manier, maakt een keten sterk.” Kint wees er verder op dat de investeringen die Vion doet, bijdragen aan een sterke keten. “Het allereerste wat Vion kan en moet doen binnen haar keten, is zichzelf zo efficiënt mogelijk maken. Dat is goed voor de levensvatbaarheid van de hele keten.”

Veranderende markten
Trendwatcher Adjiedj Bakas adviseerde partijen binnen de voedingsketen om verder te kijken dan de gebruikelijke samenwerkingspartners. “Zoek nieuwe bondgenoten in andere sectoren, van ICT en de zorg tot de financiële wereld om gebruik te maken van nieuwe technologieën en in te spelen op de veranderende markten. De top van de markt wordt steeds belangrijker: een hoge kwaliteit en een vertrouwde herkomst. Transparantie is een must.”

Transparantie en vertrouwen
Ervaringen uit de praktijk onderschrijven dit. Auke-Jan Heeringa, bij Unilever directeur van de Unox-fabriek in Oss: “Consumenten, ketenpartners en maatschappelijke organisaties willen zicht op de herkomst van voedsel en vlees. Bij Unox doen we dat met een QR-code op de verpakking, waardoor de consument een rookworst kan traceren tot de boerderij. We zien dat dat heel belangrijk is voor het vertrouwen.” Dit vertrouwen speelt ook een belangrijke rol in de samenwerking van Vion met ketenpartners, stelt Allard Bakker, general manager De Groene Weg. “Het succes van de Groene Weg is voor een belangrijk deel te danken aan de goede samenwerking met de biologische varkenshouders. Met de eigen leveranciersvereniging werkt De Groene Weg nauw samen, onder andere op het terrein van een transparante en faire prijsvorming en continue versterking van het concept van biologische veehouderij. Dat kan alleen met open communicatie en goed onderling vertrouwen.”

Vernieuwde locatie Groenlo
Vion organiseerde het symposium over voedingsketens van de toekomst bij de officiële opening van de vernieuwde productielocatie in Groenlo. De fabriek is in de afgelopen maanden grootscheeps verbouwd en biedt nu plaats aan alle activiteiten binnen de duurzaamheidsconcepten Good Farming Star en biologisch: van slacht tot en met consumentenverpakking. Met de specialisatie en verbouwing zet Vion in op een nog betere kanalisatie van stromen en een efficiëntere en flexibele werkwijze. Zo speelt de onderneming in op de groeiende vraag naar biologisch vlees en vlees uit het Good Farming Star concept.

Online kennissessies

Vitale Varkenshouderij

Meld je hier aan

Stelling

Loading

Weer

 • Woensdag
  19° / 12°
  10 %
 • Donderdag
  20° / 8°
  60 %
 • Vrijdag
  20° / 14°
  75 %
Meer weer