Voeren vleesvarkens

Beren hebben luxer voer nodig dan gelten, want beren vreten minder en kunnen meer eiwit aanzetten. Gescheiden opleggen biedt vaak de beste mogelijkheden om aan dit verschil in behoefte te voldoen. Al is deze keuze wel afhankelijk van bijvoorbeeld de gezondheidsstatus, de raskeuze en andere bedrijfsomstandigheden.

Voor varkenshouders die heel precies willen weten wat de behoefte is van hun TOPIGS vleesvarkens, zijn er de voermanuals voor de Top Pi, Talent en Tempo-nakomelingen. Door de richtlijnen in de manuals te volgen wordt volgens TOPIGS de genetische potentie van de vleesvarkens optimaal benut. Dat wil zeggen een optimale groei en zo laag mogelijke voederconversie. Vanuit de voermanuals is exact de dagbehoefte van de verschillende rassen voor zowel gelten, beren als borgen te zien. De voermanuals geven daarbij voorbeelden van een driefase voerschema.

Grondstoffensamenstelling
Gescheiden mesten kan handig zijn om de vleesvarkens naar behoefte te voeren, maar dat hoeft volgens Carola van der Peet-Schwering van WUR niet altijd. Op VIC Sterksel is een proef  gedaan naar het effect van grondstoffensamenstelling en aminozuurgehalte op technische resultaten van beren, borgen en gelten. De resultaten met de Tempo-vleesvarkens waren goed (hoge groei en lage voederconversie). De onderlinge afstemming van de grondstoffen van startvoer, tussenvoer en eindvoer verbeterde de resultaten niet verder. Het verstrekken van 10 procent extra aminozuren gaf alleen betere resultaten in de startfase bij de beren. Over het hele groeitraject gezien was er geen verschil in technische resultaten.


Ongewenst gedrag
Sterksel onderzocht ook of het bij elkaar houden van tomen, het gelijktijdig laten eten via een trog en het verstrekken van een aflevervoer (gericht op minder berengeur) het ongewenste gedrag van beren en het aantal beren met berengeur kunnen verminderen. Geconcludeerd kan worden dat het bij elkaar houden van tomen en het gelijktijdig laten eten via een trog het ongewenste gedrag van de beren niet verminderd. Daarnaast heeft het verstrekken van een aflevervoer het aantal beren met berengeur en de gehalten aan androstenon en skatol niet verlaagd.
Ook in deze proef warden geen verschillen gevonden in technische resultaten tussen gemengd of gescheiden opleggen van beren en gelten.


 

Lees ook

Online kennissessies

Vitale Varkenshouderij

Meld je hier aan

Stelling

Loading

Weer

 • Woensdag
  11° / 9°
  70 %
 • Donderdag
  9° / 3°
  20 %
 • Vrijdag
  9° / 8°
  70 %
Meer weer