LTO%2C+POV%2C+NAJK+en+NMV+eisen+aanpassingen+in+renure%2Dvoorstel
Nieuws
© Twan Wiermans

LTO, POV, NAJK en NMV eisen aanpassingen in renure-voorstel

LTO Nederland, de Producentenorganisatie Varkenshouderij (POV), het Nederlands Agrarisch Jongeren Kontakt (NAJK) en de Nederlandse Melkveehouders Vakbond (NMV) hebben samen een zienswijze ingediend met praktische aanpassingen op het voorstel van de Europese Commissie voor de toelating van renure.

Volgens de belangenorganisaties zijn de aanpassingen nodig om renure met succes en impact in de landbouw te kunnen implementeren. In een verklaring zegt LTO nogmaals verheugd te zijn over de toelating door de Europese Commissie als veelbelovende stap waarvoor veel organisaties zich hebben ingezet.

LTO, POV, NAJK en NMV stellen dat renure, als product uit dierlijke mest, een belangrijk, duurzaam en milieuvriendelijk alternatief is voor kunstmest. Ze zijn blij dat de Europese Commissie de criteria van het Joint Research Centre erkent en toepast.

Milieu- en waterkwaliteit

Het houdt op hoofdlijnen in dat renure-producten moeten aansluiten op de behoefte van de bodem en planten, waarbij het essentieel is dat renure breed kan worden ingezet op alle gronden en gewassen. Daarbij noemt LTO het vanzelfsprekend dat bij de toepassing van deze kunstmestvervangers milieu- en waterkwaliteit in ogenschouw worden genomen.

Toch zijn er volgens LTO, POV, NAJK en NMV enkele aandachtspunten voor het gebruik van renure waarvoor nu een zienswijze is ingediend. In die zienswijze stellen ze onder meer dat de toepassingen techniekneutraal zouden moeten zijn en dat de techniek-productcombinaties nooit een beperking mogen zijn voor de toelating.

Pathogeneneis schrappen

Daarnaast pleiten de vier belangenorganisaties voor het schrappen van de pathogeneneis. Zij achten de eis voor extra hygiënisatie overbodig omdat renure toch vooral is bedoeld voor lokale toepassingen. Ook willen de organisaties af van de gebruiksnorm van maximaal 100 kilo per hectare voor renure. Ze wijzen erop dat er ten opzichte van kunstmest geen extra risico is op nitraatuitspoeling en stellen dat de gebruiksnorm het gebruik onnodig complex maakt.

Ook vragen de organisaties om het schrappen van de paragraaf over dieraantallen en mestproductie omdat er geen causaal verband is en omdat dit op lidstaatniveau al wordt gereguleerd. Verder staat in de zienswijze dat aanvullende voorzorgsmaatregelen in en rond Natura 2000-gebieden en in de buurt van drinkwaterwinpunten niet nodig zijn omdat de uitspoeling van kunstmest en renure aan elkaar gelijk zijn.

Online kennissessies

Vitale Varkenshouderij

Meld je hier aan

Stelling

Loading

Weer

 • Zaterdag
  20° / 11°
  20 %
 • Zondag
  23° / 11°
  10 %
 • Maandag
  24° / 12°
  10 %
Meer weer