%27POV+boekt+achter+de+schermen+veel+successen%27
Blog
© Van Assendelft Studio

'POV boekt achter de schermen veel successen'

Niet vaak, maar een enkele keer stelt een collega-varkenshouder de volgende vraag aan mij: 'Wat doet de POV voor mij?' Vijf jaar geleden kon ik me daar boos over maken.

'Onder welke steen leeft die persoon', dacht ik dan. Je krijgt elke week onze nieuwsbrief met daarin informatie over waar we mee bezig zijn. Gezagsgetrouw lepelde ik toch actualiteiten op binnen diverse dossiers en hoe druk we daarmee bezig waren en welke voortgang we boekten. Veelal was de vragensteller tevreden en ging het al snel ergens anders over.

Helaas hebben varkenshouders niet altijd door hoeveel werk wordt verzet in de belangenbehartiging. En tot zes jaar geleden hoorde ik ook bij die groep. Ik betaalde trouw mijn contributie en werd pas boos wanneer mijn bedrijf ergens op vastliep of ik iets in de vakpers las wat me niet aanstond. Vaak was het in werkelijkheid anders dan in het artikel werd beschreven, maar toch.

Het probleem van opkomen voor andermans belangen is dat ruim driekwart niet zichtbaar is. Het komt pas in beeld bij succes of tegenslag op een dossier. Dossiers als mest, dierenwelzijn, klimaat et cetera, zijn net zeeschepen. Als ze een bepaalde koers varen, heb je ze niet snel bijgestuurd. Soms varen ze snel en dan liggen ze weer aan de kade.

We vergeten onze behaalde resultaten vaak groots uit te dragen

Eric Stiphout, vicevoorzitter dagelijks bestuur POV

De vertegenwoordiging van de varkenshouderij is sinds het ontstaan van één varkensgeluid zo goed georganiseerd, dat naast de bestuurders ruim tien mensen – van wie de meerderheid vrouwen – dag in dag uit als specialisten op diverse dossiers voor ons aan het werk zijn. Geen enkele (dierlijke) sector kan dit zeggen.

Ambtelijke visies en wensdenken corrigeren, beleidsstukken lezen en reageren, onderzoeken en rapporten doorgronden, landbouwwoordvoerders en hun beleidsmedewerkers in de Tweede Kamer voeden, projecten initiëren en leden erbij betrekken, discussies voeren en beslispunten agenderen voor het bestuur. En ga zo maar door. Natuurlijk wordt veel samengewerkt met andere collega's en deskundigen binnen onze keten. Veelal onzichtbaar en niet altijd met succes.

We behalen resultaten, zichtbaar en niet zichtbaar. Maar het zit niet in onze genen om onszelf daar groots voor op de borst te kloppen. Zo behaalden we in de afgelopen weken mooie resultaten. Het doet mij een genoegen er drie te noemen.

1. Opening voor Renure

Het kunnen toepassen van dierlijke stikstofproducten boven de 170 kilo stikstof dierlijke mest, lijkt na ruim tien jaar lobby binnen handbereik. De borging met een normenkader wordt op dit moment geaccrediteerd. Wij zijn er klaar voor. Nu moet de overheid nog de daad bij het woord voegen.

2. Uitspraak ACM

Op twee van de drie door de Producentenorganisatie (POV) ingebrachte overtredingen van de Wet oneerlijke handelspraktijken, met betrekking tot een contract van Vion, stelde de Autoriteit Consumenten en Markt (ACM) ons in het gelijk. Op het derde punt kregen we geen gelijk. De ACM ziet het als een verschil in interpretatie en zegt dat de weg naar een civiele rechter hiervoor openstaat. We beraden ons hierop.

De communicatieafdeling van Vion brengt het anders, maar het rapport is duidelijk: de wet is op twee punten overtreden. Het is niet zo dat alleen Vion eenzijdige contracten opstelt of wijzigt. De uitspraak van ACM heeft impact op al onze slachterijen. Deze zal bijdragen aan een betere positie voor de varkenshouder binnen concepten waar afspraken contractueel meerjarig vastliggen. Voorwaarde is wel dat we de door de overheid geboden ruimte hiervoor goed inrichten.

Leuk om te melden: de eerste slachterij laat zijn leverancierscontracten door de POV toetsen voordat deze bij u in de bus ligt!

3. Reparatie Wet dieren

Door een draak van een amendement van de Partij voor de Dieren (PvdD) zorgde de Wet dieren voor veel onzekerheid. Deze stond namelijk vol met onrealistische wensbeelden die de toekomst van de gehele veehouderij op het spel zette. De PvdD heeft maar één doel: heel Nederland vegan. Dat is overigens niet wat hun kiezers willen, blijkt uit ons onlangs uitgevoerde onderzoek door Zest Marketing.

In Duitsland hebben we gezien wat overheidsingrijpen in welzijn kan doen met een sector. Ruim 25 procent koude sanering en ze zijn er nog niet. Hier hadden we dat moeten overlaten aan de rechtelijke macht, maar daar hebben we de laatste jaren ook geen goede ervaringen mee.

Gelukkig hebben we het tij kunnen keren en is het convenantproces erkend. Samen met de Dierenbescherming gaan wij afspraken maken met de nieuwe coalitie over de te nemen stappen en de randvoorwaarden die daarbij horen. Verdienmodel en een gelijk speelveld in Europa staan daarbij centraal.

Zo zie je maar; we doen ertoe. De POV boekt achter de schermen veel successen, alleen vergeten we dat vaak groots uit te dragen. Bij dezen.

Eric Stiphout
Vicevoorzitter dagelijks bestuur POV

Online kennissessies

Vitale Varkenshouderij

Meld je hier aan

Stelling

Loading

Weer

 • Woensdag
  23° / 13°
  20 %
 • Donderdag
  25° / 12°
  20 %
 • Vrijdag
  28° / 14°
  5 %
Meer weer