Maatlat+Duurzame+Veehouderij+wordt+nog+niet+herzien
Nieuws
© Archief

Maatlat Duurzame Veehouderij wordt nog niet herzien

De geplande herziening van het certificatieschema Maatlat Duurzame Veehouderij (MDV) is uitgesteld. Volgens het College van Deskundigen ontbreekt nog duidelijkheid over wat belangrijke beleidsthema's. De geldigheid van het huidige schema wordt verlengd tot na januari 2024.

Het certificatieschema voor de MDV is normaal gesproken geldig tot 1 januari 2024. Voor die tijd onderzoekt de Stichting Milieukeur (SMK) of er bij de MDV-certificatieschema's een ambitieverhoging mogelijk is en welke maatregelen kunnen worden toegevoegd. Tijdens een herzieningstraject wordt inbreng gevraagd van onder andere gebruikers, leveranciers van stalinrichting, onderzoekers en overheid.

Het College van Deskundigen stelt vervolgens voorstellen voor wijzigingen op, die tijdens een openbare hoorzitting worden voorgelegd aan belangstellenden. Uiteindelijk besluit het college, op basis van alle reacties en inbreng, tot publicatie van het nieuwe certificatieschema.

Dit jaar werden de nodige politieke en maatschappelijke ontwikkelingen verwacht, onder andere vanuit een landbouwakkoord en Convenant dierwaardige veehouderij. Maar inmiddels is duidelijk dat deze ontwikkelingen niet (op korte termijn) worden afgerond.

Randvoorwaarden meenemen

Bij een herziening wil SMK zoveel mogelijk eventuele randvoorwaarden meenemen vanuit trajecten als 'dierwaardige veehouderij' en de invulling die de overheid wil geven aan een aantal beleidsthema's nu het landbouwakkoord niet tot stand is gekomen. De doorlooptijd om een herziening zorgvuldig te doen voor 1 januari 2024 werd te kort. Daarom heeft het College van Deskundigen Dierlijk besloten de herziening uit te stellen.

Dit betekent dat het huidige certificatieschema ongewijzigd wordt verlengd. Wel worden aanvullende besluiten die tot nu toe zijn genomen voor 1 januari 2024 in het schema verwerkt en als MDV.15 gepubliceerd.

Online kennissessies

Vitale Varkenshouderij

Meld je hier aan

Stelling

Loading

Weer

 • Donderdag
  17° / 11°
  70 %
 • Vrijdag
  19° / 11°
  50 %
 • Zaterdag
  17° / 13°
  50 %
Meer weer