Nieuwe+regels+voor+veetransport+en+slachten+bij+hitte+in+de+maak
Nieuws
© Varkens Archief

Nieuwe regels voor veetransport en slachten bij hitte in de maak

Waarschijnlijk komen er in de zomer van 2024 nieuwe regels voor veetransport bij hitte. Ook naar de slachttijden wordt gekeken. Afspraken over de transportduur vergen Europese afstemming, antwoordt demissionair landbouwminister Piet Adema op Kamervragen.

De verschillende sectoren anticiperen over het algemeen goed op hitte door vroeger te slachten. In 2022 heeft de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) alle aanvragen voor vroeger certificeren kunnen honoreren. Dat blijkt uit de evaluatie van het nationaal plan voor veetransport bij extreme temperaturen.

Voor het opstellen van regels over de maximumtemperaturen voor veetransport wacht Adema nog op de impactanalyses van enkele diersectoren. Hij heeft opnieuw gevraagd om deze aan te leveren. Binnenkort start een internetconsultatie over dit onderwerp. Bij het instellen van een nieuwe regel over maximumtemperaturen zijn de handhaafbaarheid en uitvoerbaarheid voor de toezichthouder ook punten waar de minister rekening mee moet houden. Doel is om de nieuwe regels in juli 2024 in te voeren.

Slachttijden vervroegen

De sector wil nog meer ruimte om de slachttijden bij extreme temperaturen te vervroegen. Daar wordt positief op gereageerd. De pluimvee- en roodvleessector is meermaals gevraagd om een analyse van het mogelijke effect van deze vervroeging van slachttijden. Op 6 oktober heeft de minister opnieuw dringend gevraagd hier een antwoord op te geven.

De slachtsnelheid verlagen komt er niet zomaar, alleen als er risico's zijn voor het dierenwelzijn die direct verband houden met de slachtsnelheid. Wel zal er worden gewerkt met de methode 'three strikes out'. Bij drie ernstige overtredingen wordt de erkenning van een slachthuis of transporteur ingetrokken. Verder komt er een roulatiesysteem voor de NVWA-teams. Voor de pluimveesector begint dat per 1 november. Voor de roodvleessectoren in de eerste helft van 2024.

De minister zet in op een verhoging van de transportleeftijd van kalveren naar vier weken. De verwachting is dat dit tot een betere gezondheid en meer dierenwelzijn moet leiden. De eerste ervaringen met kalveren van vier weken leeftijd vanuit Duitsland zijn deels positief, maar nog van korte duur.

Europese afspraken

De transportleeftijd verhogen heeft impact op de hele keten. De kosten voor de melkveehouder stijgen. De kosten voor de kalverhouder dalen in principe. Het transport wordt duurder, omdat er minder kalveren op een wagen kunnen. Als Adema de transportleeftijd verhoogt, geldt dit alleen voor Nederland. Hij ziet daarom het liefst dat hier Europese afspraken over worden gemaakt. Eind dit jaar zou dat kunnen bij de herziening van de Europese Transportverordening.

Voor de transportduur zijn eveneens Europese afspraken nodig. Een kalvertransport langer dan acht uur is nu nog toegestaan. Het rapport van de Europese voedselveiligheidsautoriteit (Efsa) over dierenwelzijn tijdens het transport geeft aan dat een transport langer dan acht uur welzijnsrisico's met zich meebrengt. Adema heeft daarom meerdere keren in Europa aangegeven dat de transportduur onder de acht uur moet blijven.

Online kennissessies

Vitale Varkenshouderij

Meld je hier aan

Stelling

Loading

Weer

 • Dinsdag
  24° / 12°
  30 %
 • Woensdag
  19° / 15°
  90 %
 • Donderdag
  20° / 13°
  50 %
Meer weer