Nieuwe+geurnormen+hebben+flinke+gevolgen+voor+veehouderijen
Nieuws
© Jos Thelosen

Nieuwe geurnormen hebben flinke gevolgen voor veehouderijen

Staatssecretaris Vivianne Heijnen (CDA) schrijft in een Kamerbrief dat de geurnormen omlaaggaan en dat deze ook gaan gelden voor bestaande bedrijven. Specialist omgevingsbeleid Herman Litjens van ZLTO en LTO geeft aan dat dit grote consequenties heeft voor veehouders. De brief roept nog vraagtekens op.

IIn de brief kondigt Heijnen aan dat zowel de standaardwaarde voor geur als de grenswaarde aangepast zullen gaan worden. Ze geeft aan daarbij rekening te houden met de uitspraak van de Rechtbank in Den Haag dan een geurbelasting van 19,4 odour-units de boven grens is. Momenteel zijn er verschillende waarden voor de toelaatbare geur, waarbij er onderscheid is tussen huizen in bebouwd gebied en het buitengebied en binnen en buiten de concentratiegebieden. De standaardwaarde voor geur voor woningen in het buitengebied en in het concentratiegebied is nu nog 14 odour units en de grenswaarde 35 odour units. Die waarden zullen dus omlaag gaan.

Ook voor bestaande bedrijven

Belangrijk is dat de nieuwe geurnormen die er komen ook voor bestaande bedrijven zullen gaan gelden. Die zullen dus volgens de voorstellen de geurbelasting onder de nieuwe grenswaarden normen moeten brengen. Hoe hoog die grenswaarde wordt is onduidelijk en wat het verschil is met de standaardnormen maakt de brief niet duidelijk. Ook is niet helder of gemeenten ook zelfstandig grenswaarden kunnen vaststellen zodat de ene gemeente niet alleen voor ontwikkelingen maar ook voor bestaande bedrijven aan een strengere waarden moeten voldoen dan in een ander gemeente.

Verder vervalt bij uitbreiding de 50 procent regeling. Bij deze regeling moest bij uitbreiding van het bedrijf de geurbelasting met 50 procent afnemen ten opzichte van de normoverschrijding. Volgens de nieuwe voorstellen moet het veehouderijbedrijf voldoen aan de standaard norm. Voldoet het bedrijf niet aan de standaardnorm dan kan het niet meer uitbreiden. Daarbij zal er bij de nieuwe geurnormen ook nog rekening gehouden gaan worden met cumulatie van geur.

Voor het tijdspad van de nieuwe grenswaarden voor bestaande bedrijven wordt aangesloten bij het Nationaal Programma Landelijke Gebied (NPLG), waardoor de normen per 2035 zullen gaan gelden. Wel stelt Heijnen in het voorstel dat ze voor bestaande situaties nagaat of er eerder aan tenminste de hoogste grenswaarde voldaan kan worden.

Flinke consequenties voor veehouders

'Voor de veehouders zullen de nieuwe normen flinke consequenties hebben', stelt Litjens. 'Nieuwbouw en uitbreiding worden een stuk moeilijker gemaakt en ook de bestaande bedrijven krijgen dus te maken met aanpassingen. Tot nu toe zijn er beperkt bemeten systemen beschikbaar om de geur terug te brengen. Luchtwassers reduceren wel maar de reductie is minder groot dan in eerste instantie werd bemeten en erkend is.'

Naast de veehouders zullen nieuwe, lagere geurnormen ook nadelig uitpakken voor woningbouw. 'Dat blijkt niet uit de brief van de staatssecretaris. Maar de bouw van nieuwe woningen wordt moeilijker en omzetten van een bedrijfswoning naar een burgerwoning ook.'

LTO gaat over de nieuwe geurnormen in gesprek met de betrokken ministeries. 'We vinden het belangrijk dat vernieuwing en innovatie doorgaat, dat kan met dergelijke voorstellen ingewikkeld worden.'

Online kennissessies

Vitale Varkenshouderij

Meld je hier aan

Stelling

Loading

Weer

 • Woensdag
  21° / 11°
  10 %
 • Donderdag
  21° / 9°
  60 %
 • Vrijdag
  22° / 14°
  90 %
Meer weer