ForFarmers+herziet+strategie+2025
Nieuws
© Jos Thelosen

ForFarmers herziet strategie 2025

De strategie voor 2025 is door ForFarmers opnieuw tegen het licht gehouden. Dat resulteert in aangescherpte strategische principes, waarbij de nadruk nog meer komt te liggen op lokale marktaanpak, differentiatie en op duurzaamheid gerichte innovatie van voerconcepten.

Met de nieuwe strategie verwacht ForFarmers beter te kunnen inspelen op snel veranderende marktomstandigheden. Sinds de lancering van de strategie in 2020 is de nadruk op het verduurzamen van de agrarische sector namelijk verder toegenomen, onder meer door maatregelen die versneld zijn voorgesteld of doorgevoerd als onderdeel van de EU Green Deal.

Daarnaast zijn de prijzen van grondstoffen en energie, ook door de oorlog in Oekraïne, nog volatieler en hoger geworden. Daardoor is het doorberekenen van de grondstofprijsschommelingen lastiger geworden. Tegelijkertijd vragen de marktomstandigheden om meer consolidatie en samenwerking in de keten, van voerproducent tot retailer, aldus ForFarmers.

Decentraal

De missie, For the Future of Farming, blijft leidend in de strategie van ForFarmers. Vooruitlopend op de herijking van de strategie paste ForFarmers vorig jaar zijn werkwijze al aan. Er kwam meer verantwoordelijkheid te liggen bij de lokale managementteams, die dichter op de klant werken. Die worden ondersteund door centrale afdelingen en maken gebruik van de kennis en ervaring die binnen de groep aanwezig is.

Ingegeven door de lokale situatie per sector kijkt ForFarmers per markt en segment wat de mogelijkheden zijn om een gedifferentieerd aanbod te bieden. Het aanbod kan variëren van totaaloplossingen gericht op het optimale rendement tot het leveren van specifieke producten die in uitdagende marktomstandigheden het meest passend zijn voor de veehouder.

Meer circulair

Ook zet ForFarmers nadrukkelijker in op duurzame oplossingen die tegemoetkomen aan maatschappelijke thema's, zoals het gebruik van alternatieve grondstoffen, circulariteit en het verder terugdringen van de (stikstof)uitstoot. ForFarmers wil nog actiever samenwerken met ketenpartijen in de verschillende markten. Dat is van belang op zowel ecologisch als economisch gebied en vormt het vierde principe.

Als laatste geeft ForFarmers aan trouw te blijven aan het leveren van goed voer tegen competitieve prijzen. Om posities in thuismarkten te versterken of te verbreden en om nieuwe markten met groeimogelijkheden te kunnen betreden, kijkt ForFarmers naar mogelijkheden voor fusies met of overnames van kandidaten die cultureel (qua land en bedrijf) goed passen.

Nieuwe organisatie

In lijn met de herziene strategie gaat ForFarmers een extra impuls geven aan de Going Circular in Strategie 2025. Om nog meer focus aan te brengen, richt ForFarmers een nieuwe organisatie in om concepten te ontwikkelen en vermarkten die tegemoetkomen aan maatschappelijke thema's, zoals klimaat, dierenwelzijn en voedselverspilling. De activiteiten van Reudink (biologisch voer) en de co-producten worden ook in deze organisatie ondergebracht.

ForFarmers start hiermee in Nederland. Te denken valt aan concepten waarin alternatieve grondstoffen worden gebruikt of waarin meer vochtrijke co-producten en reststromen uit de voedingsindustrie worden verwerkt. Dergelijke concepten noemt de veevoeronderneming uit het Gelderse Lochem essentieel in het tot stand brengen van samenwerkingsverbanden van voeronderneming tot retailer. Voor veehouders en andere stakeholders die werken aan 'net-zero' noemt ForFarmers dergelijke concepten cruciaal.

Financiële doelstelling

ForFarmers streeft met deze herziene strategie naar een geconsolideerd rendement op het gemiddeld geïnvesteerd vermogen (op het niveau van het onderliggend bedrijfsresultaat (Ebit)) van ten minste 10 procent in 2025. ForFarmers doet geen uitspraken meer over (jaarlijkse) doelstellingen. Als reden daarvoor noemt het bedrijf de 'nog belangrijke beleidsmatige beslissingen die aanstaande zijn en de aanhoudende geopolitieke en macro-economische onzekerheden'.

Het dividendbeleid blijft gelijk en is erop gericht een contant dividend uit te keren van tussen de 40 en 60 procent van de onderliggende winst na belasting.

Bekijk meer over:

Online kennissessies

Vitale Varkenshouderij

Meld je hier aan

Stelling

Loading

Weer

 • Zondag
  22° / 10°
  70 %
 • Maandag
  18° / 10°
  20 %
 • Dinsdag
  18° / 10°
  20 %
Meer weer