POV+ageert+tegen+aanpassing+prijsafspraken+Van+Loon+en+Vion
Nieuws
© Varkens Archief

POV ageert tegen aanpassing prijsafspraken Van Loon en Vion

Slachterijen Van Loon en Vion hebben deze week hun leveranciers geïnformeerd over ingrijpende wijzigingen bij het bepalen van de varkensprijs. De Producenten Organisatie Varkenshouderij (POV) vindt dat hiermee de constructieve opstelling van de varkenshouders in de samenwerkingsverbanden wordt geschonden.

'Hoe kunnen we nu de vijfde ambitie van de Coalitie Vitale Varkenshouderij – mondiaal koploper in marktgerichte ketensamenwerking – waarmaken?' vraagt directeur Theo Duteweerd van de POV zich af.

De POV stelt zich altijd constructief op omdat de leden dat ook vragen. Via verschillende vormen en samenwerkingsverbanden bouwt de organisatie voor haar leden aan eerlijke en sterke ketens voor de toekomst. 'Iedereen heeft er de mond van vol: een eerlijk verdienmodel voor boeren moet centraal staan', licht Duteweerd toe. 'Maar de realiteit is hard: onze ketenpartners hebben kennelijk weinig belang bij een goed verdienmodel voor boeren.'

Goed verdienmodel

In de Coalitie Vitalisering Varkenshouderij werkt de POV met ketenpartners aan verschillende sporen die moeten leiden naar een betere prijs en eerlijke verdeling van marges in ketens. 'Bovenal moet het zijn bouwen aan sterke, concurrerende ketens met een goed verdienmodel voor elke schakel', benadrukt de directeur van de POV.

'We maken constructieve stappen richting Holland Varken, een sterke basis voor het Nederlandse varken en varkensvlees. Dat doen we samen met deze ketenpartners. Ondertussen krijgen onze varkenshouders weer een steek in de rug. Een goed verdienmodel en goede positie voor boeren lijken verder weg dan ooit. Varkenshouders zijn boos en teleurgesteld.'

Door het weglaten van de Duitse prijsnotering uit het prijsindexgarantiesysteem van Vion levert een varkenshouder naar verwachting 0,8 cent per kilo in op de nabetaling. Dat blijkt uit de berekening van de POV als de huidige trends doorzetten.

Lage prijzen in Nederland

Het ligt volgens Duteweerd niet alleen aan Van Loon en Vion dat het in Nederland niet goed loopt. Uit de monitoring van de prijzen die de POV uitvoert, blijkt dat de prijzen in Nederland steevast onder de prijzen liggen in vergelijkbare landen als Denemarken, Duitsland, Frankrijk en Spanje.

'Dat zegt iets over de positie van de Nederlandse slachterijen in de markt en de onmogelijkheden om deze positie te verbeteren. Partijen stevenen af op verliezen of minder winst en rekenen daar de boer weer op af. Dan kunnen we de doelstelling van het bouwen aan sterke concurrerende ketens met een goed verdienmodel voor iedere schakel toch niet waarmaken', zegt de directeur van de POV.

Positie boeren ondermijnd

De POV heeft met alle partijen contact gezocht, maar praten lijkt geen zin te hebben, stelt Duteweerd. 'Wij denken constructief aan het bouwen te zijn en ondertussen wordt de positie van boeren continu ondermijnd. Wij gaan ervan uit dat de partijen die het betreft zich nog eens achter de oren krabben en in de spiegel kijken en dat zij besluiten om de interventie terug te draaien', zegt hij.

'Als dat niet gebeurt, beraden wij ons op posities in samenwerkingsverband. Samen doorwerken aan een betere toekomst, terwijl de realiteit anders laat zien, heeft wat ons betreft geen zin. Daarnaast gaan we de Autoriteit Consument & Markt laten toetsen of de eenzijdig doorgevoerde interventies zijn toegestaan', licht de directeur van de POV toe.

Good Farming Balance

Het prijsindexgarantiesysteem van Vion is onderdeel van Good Farming Balance en biedt varkenshouders de zekerheid dat Vion een concurrerende prijs betaalt ten opzichte van een mandje van representatieve (inter)nationale noteringen en een verkoopgerelateerde component over een periode van twaalf maanden.

Als gevolg van Afrikaanse varkenspest kent Duitsland een sterk verstoorde marktsituatie. Duitsland heeft hierdoor beperkte toegang tot diverse exportmarkten in Europa en de wereldmarkt. Daarnaast was er een sterke productieafname in Duitsland als gevolg van strengere dierenwelzijnsregels in combinatie met de slechte economische situatie. Dit alles resulteert in een sterke rol van de varkensvleesproductie in Duitsland waardoor de Duitse markt versneld zelfvoorzienend wordt.

Niet meer representatief

Als gevolg van de sterk verstoorde marktsituatie in Duitsland is er al enkele weken sprake van een onevenredige prijsmutatie in Duitsland ten opzichte van de andere deelnemende noteringen in het prijsindexgarantiesysteem van Vion. Hierdoor is de Duitse notering niet meer representatief.

De opschorting van Duitsland in het prijsindexgarantiesysteem vanaf 26 september 2022 (week 39) laat de werking gedurende week 1 tot en met week 38 2022 onverlet. Andere noteringen die positief bijdragen aan het mandje lopen onverlet door.

Einde van het jaar

Er valt nu niet aan te geven wat er aan eind van het jaar wordt betaald. De daadwerkelijke uitkomst van het mandje is sterk afhankelijk van hoe de verschillende noteringen in het mandje in het vierde kwartaal gaan muteren. Dit kan pas aan het einde van het jaar worden berekend en wordt dan uitbetaald volgens dezelfde systematiek als elk jaar, namelijk in de vijfde week van 2023.

Te ver uit elkaar

Best Star Meat is genoodzaakt de varkensprijsnotering te herzien omdat de DCA notering en de slachterijnoteringen te ver uit elkaar liggen, reageert Van Loon. De achterliggende reden voor dit besluit is omdat ook wij concurrerend moeten blijven in de markt. Als wij niet marktconform werken, heeft dit een te grote impact op de lange termijn op onze positie. Wij volgen de ontwikkeling van de slachterijnoteringen op de voet, wanneer deze muteren, volgen wij om zoals gezegd marktconform te zijn en te blijven.

Bekijk meer over:

Online kennissessies

Vitale Varkenshouderij

Meld je hier aan

Stelling

Loading

Weer

 • Zondag
  22° / 10°
  70 %
 • Maandag
  18° / 10°
  20 %
 • Dinsdag
  18° / 10°
  20 %
Meer weer