Uniformeringsafspraken+Varkenshouderij+2022
Nieuws
© Varkens Archief

Uniformeringsafspraken Varkenshouderij 2022

Na tien jaar zijn er weer nieuwe Uniformeringsafspraken Varkenshouderij gemaakt. Met name de in 2012 gehanteerde gewichtstrajecten voor vleesvarkens sloten niet meer aan bij actuele situatie in de varkenssector.

Zo is bijvoorbeeld in tien jaar tijd het aflevergewicht toegenomen met circa 8 kilo. Ook de groei en voeropname zijn gewijzigd. Voor het juiste inzicht in deze cijfers, de juiste correctiefactoren en het inbouwen daarvan in managementsystemen zijn nieuwe tabellen voor de Uniformeringsafspraken Varkenshouderij gemaakt. Het beheer en onderhoud van de nieuwe rekenregels en definities voor kengetallen wordt belegd bij de vereniging AgroConnect.

In de nieuwe Uniformeringsafspraken is een gewichtstraject van 25 tot 125 kilo vastgesteld. Het 'oude' groeitraject voor vleesvarkens in de tabel uit 2012 was 25 tot 117 kilo. Omdat de dieren 8 kilo zwaarder worden geleverd, is opname van voer en energie hoger. Daarnaast wordt de energiewaardeconversie (EW-conversie) van zwaardere dieren in het eindtraject ongunstiger.
Behalve de aanpassing van de cijfers voor de afzonderlijke groepen borgen, zeugen en beren, zijn ook cijfers voor de combinaties borgen/zeugen en beren/zeugen opgenomen.

De groeitrajecten van 25 tot 125 kilo zien er nu als volgt uit:

- borgen: 877 gram/dag en 2,95 EW-conversie;
- zeugen: 870 gram/dag en 2,82 EW-conversie;
- beren: 901 gram/dag en 2,64 EW-conversie;
- borgen/zeugen: 870 gram/dag en 2,90 EW-conversie;
- beren/zeugen: 885 gram/dag en 2,73 EW-conversie.

In de nieuwe versie van de Uniformeringsafspraken zijn ook een aantal aan het groeitraject gerelateerde wijzigingen doorgevoerd. Zo zijn bijvoorbeeld de tabellen met het relatieve groeiverloop, de marginale EW-conversie en cumulatieve voeropname gewijzigd. De aanpassing is ook gebruikt om de kengetallen 222 (balansverschil per gemiddeld aanwezige zeug), 228 (voerwinst per afgeleverde big) en 237 (saldo per afgeleverde big) te actualiseren.

Per 1 januari 2023

De wijzigingen gaan in per 1 januari 2023, zodat softwarebedrijven de tijd hebben deze door te voeren in hun managementsystemen. Om historische gegevens te kunnen blijven vergelijken, zal er tijdelijk met twee versies kengetallen gewerkt moeten worden. Later dit jaar komt de werkgroep met een uitleg over de impact van de wijzigingen op een aantal rekenregels.

De opdracht voor de aanpassingen is verstrekt en gefinancierd door Producenten Organisatie Varkenshouderij, de uitvoering was onder leiding van Wageningen Livestock Research in handen van een werkgroep van een groot aantal partijen uit de varkenssector. Het resultaat is afgestemd met een klankbordgroep, bestaande uit vertegenwoordigers uit de sector.

• Klik voor Uniformeringsafspraken Varkenshouderij 2022 op onderstaande pdf

Bekijk meer over:

Online kennissessies

Vitale Varkenshouderij

Meld je hier aan

Stelling

Loading

Weer

 • Zondag
  22° / 10°
  70 %
 • Maandag
  18° / 10°
  20 %
 • Dinsdag
  18° / 10°
  20 %
Meer weer