Hokverrijking+verdient+meer+aandacht
Nieuws
© Varkens Archief

Hokverrijking verdient meer aandacht

De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) voerde vorig jaar 94 inspecties bij varkensbedrijven uit die waren gericht op het dierenwelzijn. Bij vijftig bedrijven zijn er overtredingen geconstateerd. Het grootste aandachtspunt is het hebben van voldoende en de juiste hokverrijking.

De NVWA-inspecteurs richten zich bij welzijnsinspecties onder meer op het hebben van voldoende ruimte per varken en of de varkens permanent de beschikking over drinkwater hebben. Ook dient de hokverrijking en de verzorging van zieke en gewonde dieren op orde te zijn.

De staat van de huisvesting en met name roostervloeren worden beoordeeld. Afgelopen jaar zijn 33 inspecties aselect bij varkensbedrijven uitgevoerd, het ging daarbij om project naleefmeting 2021. 38 inspecties zijn uitgevoerd na meldingen en de overige 23 zijn gecombineerd met een andere inspecties.

Meer dan de helft

Opvallend is dat bij meer dan de helft van de varkenshouderijen onvolkomenheden werden gevonden. Bij maar liefst 34 inspecties bleek niet te zijn voldaan aan de negen criteria van goede hokverrijking. Op elf van die bedrijven waren alleen vleesvarkens aanwezig. Wel moet gezegd worden dat het euvel bij 29 varkensbedrijven is vastgesteld bij de categorie bedrijven die zijn geïnspecteerd na een melding.

Na het vaststellen van overtredingen zijn afgelopen jaar bij 33 bedrijven herinspecties uitgevoerd. Bijna een kwart van deze herinspecties ging over de hokverrijking. Vijf bedrijven hadden de welzijnszaken nog niet op orde. De NVWA-inspecteurs maakten rapporten van bevindingen op. Na een of twee herinspecties hadden ook deze bedrijven alles weer op orde, meldt NVWA.

Kosten herinspecties

De kosten van herinspecties zijn voor rekening van de veehouder. Zijn er geen opmerkingen, dan blijven de kosten beperkt tot het betalen van een starttarief van 116,60 euro, twee kwartier inspectiekosten van 48,80 per kwartier en een kwartier administratiekosten à 34,57 euro. Zijn er nog opmerkingen, dan worden meer kwartieren in rekening gebracht en volgt opnieuw een herinspectie.

Bekijk meer over:

Online kennissessies

Vitale Varkenshouderij

Meld je hier aan

Stelling

Loading

Weer

 • Dinsdag
  21° / 17°
  80 %
 • Woensdag
  22° / 14°
  5 %
 • Donderdag
  24° / 12°
  5 %
Meer weer