%27Alleen+maar+goed+nieuws%27
Blog
© Varkens Archief

'Alleen maar goed nieuws'

Niet alleen wat betreft het weer lijkt het voorjaar aangebroken. Het barst van goed nieuws in de varkenshouderij en daar neem ik u graag in mee.

De varkensprijzen gaan nog maar één kant op en dat is omhoog. Deze week noteerden de grote Duitse slachterijen plus 12 cent. Nog lang niet genoeg om uit de kosten te komen, maar een beginnetje is gemaakt. Nu de (te) zware varkens nog spotgoedkoop zijn, zullen de buiten- en binnenlandse slachterijen hun poorten wagenwijd openzetten om veel te kunnen slachten.

De productiemonitor van de Producenten Organisatie Varkenshouderij (POV) was al enkele weken wat groener gekleurd (lees: minder aanbod). Een onverwachte daling van de zeugenstapel in het vierde kwartaal van 2021 met ruim 17.000 zeugen en verlaging van productie van bijna ¾ big van de nog aanwezige zeugen in Nederland zorgen voor minder aanbod van biggen. Dat geeft minder druk bij de vleesvarkens.

We verwachten dat de zeugenstapel dit jaar nog verder gaat afnemen. Wellicht richting de 700.000 zeugen als gevolg van diverse opkoopprogramma's zoals piekbelasters en gebiedsgerichte opkoop. De openstelling van de Landelijke beëindigingsregeling veehouderijlocaties verwachten we op z'n vroegst pas in het najaar. Het lagere aanbod van vleesvarkens die we pas begin juni verwachtte, lijkt gelukkig enkele maanden eerder te gaan gebeuren. We zijn toe aan balans op varkensmarkt. Een stevigere positie in de keten is dan van groot belang. We moeten voorkomen dat we weer de rekening krijgen bij een volgende dip, om welke reden dan ook.

De eerste marktclusters zijn een feit. Laten we dat vooral met z'n allen verder uitbouwen. De eerste retailer in Nederland heeft samen met een slachterij en een groep varkenshouders een ambitieus duurzaamheidsprogramma opgezet met een fatsoenlijke beloning voor de deelnemende varkensbedrijven. Chapeau, het kan dus toch.

Mest is ondanks het slechte weer van de laatste weken een goed gevraagd product. Ik spreek verschillende collega's die mooie afspraken hebben gemaakt voor dit jaar. Door de vele varianten – wel of niet verwerken, zeugen- of vleesvarkensmest, korte- en langetermijnafspraken – is het lastig om overzicht te krijgen. Maar dat de prijzen dalen, is een feit. Ook afgeleide grondverbeteraars zoals mineralenconcentraten, dunne en dikke fractie zijn gewilde producten geworden. Gezien de verwachtingen van gas- en energieprijzen voor de komende jaren, lijkt dit ook definitief te worden.

Een goed moment om onze mest(producten) op waarde naar de markt te brengen; op het juiste moment en van een goede en constante kwaliteit. Dit is de basisvoorwaarde om de mestafzet kosten de komende jaren minimaal te doen halveren. Want dat is onze ambitie.

Ook geconcentreerd spuiwater is momenteel probleemloos gratis af te zetten. We hebben contacten met afnemers om dit jaarrond voor elkaar te krijgen. De eerste proefvrachten zijn al bij enkele leden geladen.

Kortom, houd moed. Er breken betere en andere tijden aan. Maar we moeten schouder aan schouder blijven staan achter onze mooie varkenshouderij. We mogen elkaar na twee jaar weer live ontmoeten. Dus ga de komende weken naar onze regionale POV-avonden en/of naar de algemene ledenvergadering op 28 maart in Heteren. We vertellen u graag wat we hebben gedaan, maar vooral wat we als belangenbehartiger en producentenorganisatie allemaal voor de sector en onze leden in petto hebben. Uw mening en inbreng zijn hierbij van belang. Want ons motto is en blijft: de boer aan het roer.

Morgenavond barst voor mij het carnavalsfeest los. Voor degenen die het met me meevieren: veel plezier gewenst. En voor de rest: houd moed en werk ze.

Eric Stiphout
Vicevoorzitter dagelijks bestuur POV

Bekijk meer over:

Online kennissessies

Vitale Varkenshouderij

Meld je hier aan

Stelling

Loading

Weer

 • Dinsdag
  21° / 17°
  80 %
 • Woensdag
  22° / 14°
  5 %
 • Donderdag
  24° / 12°
  5 %
Meer weer