Data%28be%29grip
Blog
© Varkens Archief

Data(be)grip

Door mijn functie binnen de POV ben ik ruim een jaar geleden nauw betrokken geweest bij het lidmaatschap van onze producenten organisatie bij de coöperatie JoinData. Enkele jaren geleden werden we hiervoor al benaderd. JoinData concentreerde zich tot die tijd op de (melk)veehouderij en wilde uitbreiden naar varkens(vlees). Een lastige afweging!

Het voelde heel goed en vertrouwd, maar zakelijk en technisch wisten we niet precies waarin we investeerden. Veel gesprekken volgden met directie en de andere leden. Stapje voor stapje werd het mij, als bijna digibeet, duidelijk waar JoinData voor staat. En vooral ook wat het niet doet.
JoinData biedt een platform dat ervoor zorgt dat jouw datastromen naar anderen, en vice versa, in beeld zijn . De data wordt daarbij zo min mogelijk opgeslagen. Om het nut van POV’s toetreding te onderzoeken heb ik de datastromen van ons eigen varkensbedrijf in kaart gebracht. Met gemak kwam ik aan 35 data stromen die ooit ontstaan zijn, met én zonder machtiging. Machtigingen worden vaak getekend zonder ze te lezen. Vaak teken je ze als onderdeel van een koopcontract van bijvoorbeeld machines en apparatuur. Lees ze maar eens door en je begrijpt direct waarom JoinData inmiddels flink groeit. Veel bewerkte en onbewerkte data van onze sector zijn we kwijt en wordt doorverkocht in grote en kleine databundels aan belanghebbenden.
Maar wat krijgen we ervoor terug? Data die verzameld is binnen een keten, waar successen zijn geboekt met bijvoorbeeld een antibiotica vrij leven of een zeer lage CO2 footprint, zijn goud waard voor andere ketens in binnen- en buitenland! Mogen we als varkenshouders hier dan geen graantje van meepikken in harde munt of een ander voordeel? Jazeker! Alleen vragen we er tot nu toe niet om, omdat we onszelf vaak niet realiseren dat we als individuele varkenshouder een bijdrage leveren aan het vullen van de grote datapotten. De melkveehouderij gooit al jaren alle data over de schutting en zijn nu via JoinData dit bord spaghetti aan het ontvlechten. Bijna letterlijk sliert voor sliert.
In varkenshouderij hebben we vaak 1 op 1 datastromen. Voor ons is het nu van belang dat we alle machtigingen onderbrengen bij JoinData. Veel relaties van u kunnen dit al en anders wordt het tijd dat ze dat gaan doen. Stel samen een doel op waarvoor de data gebruikt mag worden. Denk daarbij aan garanties voor voedselveiligheid naar de consument en maak afspraken welke data daarvoor nodig is. Zo gaat data waarde opleveren, want waarde ontstaat pas wanneer je deze gaat delen met partners. Is de zakelijke relatie voorbij, dan zit er in het dashboard van JoinData een hele handige knop waarmee je direct het delen van je data stop kunt zetten.
De hamvraag blijft dan wat krijg ik er als varkenshouder voor terug? Zonder dat we afspraken hierover gaan maken: te weinig tot niets. Individuele bedrijfsdata is weinig tot niks waard. Naast een eerlijke prijs en vrij ondernemerschap is dit is een belangrijk voorbeeld waarom we marktclusters onder de POV opgericht hebben. Hiermee willen we de discussies over data gestructureerd, maar vooral in een vroeg stadium voeren met onze ketenpartners. Wat u er nu al wel voor terugkrijgt is zicht op de datastromen van uw bedrijf, grip op uw machtigingen en het gegeven dat data via JoinData op een veilige manier gedistribueerd wordt: data belandt niet in verkeerde handen.
Zijn uw leveranciers nog niet aangesloten bij JoinData, vraag ze dan dit te doen! Met elkaar kunnen we er nu voor zorgen wij als varkenshouders baas blijven over onze eigen data. Want, data delen is prima, maar de buit wel eerlijk verdelen graag.

Eric Stiphout Vicevoorzitter dagelijks bestuur POV

Bekijk meer over:

Online kennissessies

Vitale Varkenshouderij

Meld je hier aan

Stelling

Loading

Weer

 • Zondag
  10° / 7°
  85 %
 • Maandag
  10° / 7°
  90 %
 • Dinsdag
  9° / 6°
  90 %
Meer weer