Blootstelling+stof+en+endotoxinen+varkenshouderij+neemt+niet+af
Nieuws
© Archief Varkens.nl

Blootstelling stof en endotoxinen varkenshouderij neemt niet af

In vergelijking met enkele decennia geleden is de blootstelling aan stof en endotoxinen in de varkenshouderij niet afgenomen, zo blijkt uit recent uitgevoerd Nederland onderzoek. De uitkomst is voor de sector geen verrassing.

Het onderzoek is in 2019 in opdracht van de Producenten Organisatie Varkenshouderij (POV) uitgevoerd op 49 varkensbedrijven. De uitkomsten zijn deze week gedeeld in regiobijeenkomsten en in het landelijk bestuur van de POV.

De uitkomsten verbazen haar niet, reageert POV-bestuurslid José Houben. 'Het liefst zag je alle uitkomsten op nul, maar feit is dat de gemeten blootstelling hoog is en dat dit risico's met zich mee kan brengen voor varkenshouders en hun medewerkers.'

Verschillen tussen bedrijven

Opvallend is dat de uitkomsten verschillen laten zien tussen bedrijven, bedrijfssystemen, de aard van de werkzaamheden en de seizoenen. Volgens Houben illustreert dat ook meteen de complexiteit van blootstelling aan stof en endotoxinen. Bij het behandelen van biggen bijvoorbeeld speelt vooral stof, terwijl bij het schoonspuiten van stallen de blootstelling aan endotoxinen juist meer aan de orde is.

Het POV-bestuurslid ziet de uitkomsten als een nulmeting. Welke factoren in belangrijke mate bijdragen aan een hogere of lagere blootstelling aan stof en endotoxinen vraagt om extra onderzoek en het verzamelen van gegevens. Ter illustratie noemt Houben de ventilatie. 'Uit het onderzoek blijkt dat een hogere stofconcentratie samenhangt met het ventilatiesysteem, maar het zegt niets over bijvoorbeeld de invloed van de mate van ventileren.'

Groep experts

Omdat het onderzoeksrapport weinig aanknopingspunten bevat voor mogelijke oplossingen, hield de POV dinsdag een bijeenkomst met een groep experts op het gebied van stof en endotoxinen uit binnen- en buitenland. Deze bijeenkomst krijgt een vervolg en moet leiden tot een plan van aanpak voor de korte, middellange en lange termijn.

Een integraal plan, waarbij het meest belastende het eerst wordt aangepakt. Het gaat om persoonlijke beschermingsmiddelen, maar ook over beheers- en bronmaatregelen. Houben: 'Dat past ook binnen de inzet van de POV om de arbeidsomstandigheden in de varkenshouderij te verbeteren.'

Controles door Inspectie SZW

Het blootstellingsonderzoek vloeit voort uit controles naar arbeidsomstandigheden, stof en endotoxinen in het bijzonder, door de Inspectie SZW. Omdat dit onderzoek voor individuele bedrijven te omvangrijk en te kostbaar was, pakte de POV dat in het collectief op. De rapportage is onlangs opgeleverd.

Bekijk meer over:

Online kennissessies

Vitale Varkenshouderij

Meld je hier aan

Stelling

Loading

Weer

 • Maandag
  20° / 11°
  50 %
 • Dinsdag
  20° / 12°
  75 %
 • Woensdag
  21° / 11°
  10 %
Meer weer