MijnVoer+aanpak+levert+flink+kostenvoordeel+op
Nieuws
© Varkens Archief

MijnVoer aanpak levert flink kostenvoordeel op

Varkenshouders die gebruikmaken van MijnVoer, kunnen per big zo'n 6 euro besparen en voor een vleesvarken zo'n 10 euro. Dat komt door een lagere voerprijs en betere resultaten door de constante samenstelling. Dat blijkt uit een berekening door Wageningen Economic Research. De kosten van de onafhankelijke adviseur moeten daar nog wel vanaf.

Varkenshouders die via MijnVoer inkopen, laten een onafhankelijk voeradviseur de samenstelling van het voer berekenen. 'Daarbij zorgen we ervoor dat het voer steeds dezelfde samenstelling heeft. Die constante samenstelling heeft in de praktijk betere resultaten op de varkensbedrijven tot gevolg', zegt directeur Petra Tielemans van MijnVoer.

'Via het platform kan de veehouder verschillende aanbieders online vergelijken en inkopen voor een scherpe prijs. Het voer wordt speciaal voor de veehouder geproduceerd door een van de twintig aangesloten mengvoerbedrijven.'

Lagere voerprijs

MijnVoer heeft Wageningen Economic Research gevraagd om te berekenen wat het voordeel is van de scherpere voerprijzen en de verbetering van de technische resultaten. De voerprijzen die MijnVoer heeft berekend voor de klanten, zijn daarbij vergeleken met de prijzen zoals die bij Wageningen Economic Research bekend zijn via Agrimatie. De prijs van zeugenvoer is bij MijnVoer over 2019 en 2020 gemiddeld 3,70 euro lager, van biggenvoer 8,60 euro lager en van vleesvarkensvoer 2,00 euro lager. Dit geldt dan voor mengvoer, niet voor brijbedrijven of bedrijven die zelf droge grondstoffen aankopen.

Uitgangspunten voor de verbetering van de technische resultaten zijn gebaseerd op de resultaten die de MijnVoer-bedrijven in de praktijk halen. De constante samenstelling van het voer zorgt voor 1,5 big per zeug per jaar meer met een daling van de gezondheidskosten per zeug met 4,60 euro per jaar. Bij vleesvarkens levert het een 50 gram hogere groei per dag op en een daling van de voerconversie met 0,15 punten.

Haalbaar

'Die uitgangspunten zijn voor rekening van MijnVoer', zegt onderzoeker Robert Hoste van Wageningen Economic Research. 'We hebben gekeken of deze verbeteringen haalbaar zouden kunnen zijn. Daartoe hebben we de gekeken naar de spreiding van deze kengetallen. Die standaardafwijking van het gemiddelde, zowel naar boven als beneden, is bijvoorbeeld 2,5 voor het aantal biggen per zeug per jaar, 37 euro voor de gezondheidskosten, 61 gram voor de groei van de vleesvarkens en 0,22 voor de voerconversie. De verbeteringen die MijnVoer aangeeft, vallen binnen die standaardafwijking, dus die zijn voor bedrijven met gemiddelde resultaten in principe haalbaar.'

De berekeningen zijn vervolgens uitgevoerd voor meerdere Europese landen. Behalve Nederland ook België, Denemarken, Duitsland, Frankrijk, Spanje en het Verenigd Koninkrijk. Daarbij is gebruikgemaakt van de cijfers van 2019 van InterPIG, een onafhankelijk forum van varkenseconomen in zeventien landen. Voor de berekeningen van de kostprijs van biggen geldt daarbij 30 kilo als uitgangspunt.

Flinke kostenvoordelen

Uit de berekeningen volgt dat er met de MijnVoer-aanpak flinke kostenvoordelen haalbaar zijn. In Nederland dalen de voerkosten voor de biggen zelf met 2,9 euro. Gerekend met een big van 25 kilo is dat verschil 2,40 euro. De voerkosten voor de zeugen zijn 1,90 euro lager. Daarnaast leveren de verbetering van de biggenproductie en de lagere voerkosten 1,50 euro voordeel op. In totaal voor een big van 30 kilo 6,30 euro en voor een big van 25 kilo 5,80 euro.

Voor een gesloten bedrijf komen de berekeningen van Wageningen Economic Research uit op een voordeel van 16 cent per kilo karkasgewicht, dus bij een slachtgewicht van 100 kilo is dat 16 euro per vleesvarken. Het voordeel voor alleen vleesvarkens is in de Nederlandse situatie bij opleg van biggen van circa 25 kilo 10 cent per kilo geslacht gewicht.

Van de voordelen die hier zijn berekend, moeten dan nog wel de kosten van de onafhankelijke voeradviseur worden afgetrokken. Ook gelden deze berekeningen voor bedrijven met gemiddelde resultaten, die volledig mengvoer gebruiken.

Ook voordeel in Europa

In de meeste Europese landen zijn de voordelen die met de MijnVoer-aanpak zijn te behalen, vergelijkbaar of zelfs nog hoger dan in Nederland. De hoogte van de voerconversie en het aantal rondes vleesvarkens dat op een bedrijf wordt gehaald, spelen ook een rol.

In Duitsland is het voordeel van MijnVoer kleiner dan in de andere landen. Dat komt omdat er in Duitsland al scherp over voerprijzen wordt onderhandeld. In de analyse telt Wageningen Economic Research daarom helemaal niet met een voordeel in voerprijzen. Bij de vleesvarkens wordt nog wel met 2 cent voordeel gerekend.

Bij de biggenproductie rekent Wageningen Economic Research daarbij wel met een nog iets grotere verbetering van de biggenproductie en lagere gezondheidskosten, maar bij de vleesvarkens alleen met een betere voerconversie, maar niet met een hogere groei. Het voordeel in Duitsland is daardoor 2,40 euro per big en in totaal 7 cent per kilo geslacht gewicht op een gesloten bedrijf.

Hier is de complete berekening terug te vinden.

Online kennissessies

Vitale Varkenshouderij

Meld je hier aan

Stelling

Loading

Weer

 • Donderdag
  10° / 3°
  70 %
 • Vrijdag
  12° / 3°
  30 %
 • Zaterdag
  17° / 4°
  70 %
Meer weer