Praktijkkennis+aanjagen
Achtergrond
© Archief Varkens.nl

Praktijkkennis aanjagen

Varkens.nl gaat in 2021 een nieuwe reeks aan kennissessies organiseren en daarin onderwerpen uitdiepen die aansluiten bij de dagelijkse praktijk en het werk in de varkensstallen. Natuurlijk wordt ook ingegaan op de actualiteiten. Om sectorbreed draagvlak en input te krijgen, gebeurt dit in nauwe samenwerking met drie belangrijke organisaties in de varkenshouderij.

Zo sluiten de volgende drie doelen van stichting Kennis Platform Varkenshouderij (KPV) hier prima bij aan: het ontwikkelen van de kennis en vaardigheden van varkenshouders en hun personeel, van werkgever en werknemer een goed team maken en het verbeteren van goed werkgeverschap.

Springplank

Onderwerpen die tijdens kennissessies worden uitgediept sluiten eveneens aan bij het onderzoeksprogramma van de Producenten Organisatie Varkenshouderij (POV). De POV behartigt de belangen van de collectieve varkenshouderijsector en is de springplank voor versterking van de marktpositie, verdienmodellen en ketensamenwerking.

Aansluiten bij vijf ambities CoViVa en POV-onderzoeksprogramma

Daarnaast passen de thema’s binnen de vijf ambities van de Coalitie Vitale Varkenshouderij (CoViVa). In deze coalitie hebben varkenshouders, toeleverende bedrijven, afnemers en overheden hun krachten gebundeld. Zij zetten zich gezamenlijk in voor een vitale varkenshouderij.

Dat betekent een Nederlandse varkenshouderij die zorgt voor een gezonde leefomgeving, gesloten kringlopen, gezonde dieren, een diervriendelijke houderij, een aantrekkelijk verdienmodel en een stevige marktpositie. En een sector die bijdraagt aan een beter klimaat.

Praktische tips

Bij het invullen van de sessies zullen verschillende partners specialistische kennis inbrengen. Zo komen tijdens de online-kennissessies onderwerpen aan bod als bigvitaliteit in de kraamstal, diergezondheid en biosecurity, voermanagement en optimalisatie dierenwelzijn. Experts van partnerbedrijven delen tijdens het één uur durende programma interessante informatie en geven praktische tips.

Het delen van informatie en tips gebeurt in woord en beeld vanuit een professionele studio. Interactie tussen de sprekers en de deelnemers aan de kennissessie gebeurt live via de chatfunctie.

Voor het in goede banen leiden van de kennissessies worden deskundige gespreksleiders ingevlogen.

Online kennissessies

Vitale Varkenshouderij

Meld je hier aan

Stelling

Loading

Weer

 • Dinsdag
  20° / 12°
  75 %
 • Woensdag
  21° / 11°
  10 %
 • Donderdag
  24° / 12°
  60 %
Meer weer