Wojciechowski+pleit+voor+minder+diertransport
Nieuws
© Twan Wiermans

Wojciechowski pleit voor minder diertransport

Eurocommissaris Janusz Wojciechowski voor landbouw pleitte tijdens een hoorzitting van de parlementaire enquêtecommissie voor diertransporten van het Europees Parlement voor fors minder diertransporten. Hij stuurt onder andere aan op meer gesloten varkensbedrijven om transport van biggen te beperken.

Via het nieuwe GLB wil de Europese Commissie regionalisering, lokale productie en korte ketens stimuleren, liet de commissaris weten. Ook werkt de commissie aan een Europees label voor dierenwelzijn waarbij ook het diertransport meetelt.

Het is geen goede zaak dat biggen over meer dan 1.000 kilometer door Europa vervoerd worden en de grondstoffen voor het voer van die dieren vervolgens helemaal uit de Verenigde Staten komt, vindt Wojciechowski.

De commissie wil net als Duitsland, op dit moment voorzitter van de Europese Unie, terug naar meer regionale slachthuizen en verwerkingsbedrijven. Verschillende Europarlementariërs reageerden met de opmerking dat dat juist Europees beleid er toe leidde dat kleinere regionale slachthuizen hun deuren moesten sluiten. Enerzijds door productie tegen een zo laag mogelijke kostprijs en anderzijds door strikte Europese wetgeving. Wojciechowski erkende dit.

Vleesconsumptie

Verder kreeg de commissaris kritiek van met name linkse partijen dat het nieuwe GLB toename van de vleesproductie in Europa stimuleert. Zij willen juist dat de consumptie van vlees in Europa naar beneden gaat.

Het vergroten van de vleesproductie geen doel van Europees beleid, reageerde de eurocommissaris. 'De Europese Commissie wil zich niet mengen in de keuze van de consument over hoeveel vlees hij eet.’

‘Wel is voorlichting aan consumenten over dierlijke producten belangrijk, zodat ze zelf weloverwogen keuzes kunnen maken’, vervolgde de landbouwcommissaris. ‘Transparantie over waar producten vandaan komen en de productiewijze, is heel belangrijk.'

Regionale ketens

Wojciechowski pleit voor zowel regionale afzet als regionale aanvoer van grondstoffen. Innovaties als mobiele slachtunits stimuleren, zodat dieren op het boerenerf geslacht kunnen worden en helemaal niet meer getransporteerd hoeven te worden, is ook een doel van de EU-commissaris. 'We willen erop inzetten dat er meer voor wordt gekozen om het vlees te transporteren, in plaats van de levende dieren.'

Er zijn parlementseden die zorgen hebben over dit beleid. Het liberale parlementslid Asger Christensen uit Denemarken vreest dat de regionalisering die de Europese Commissie voor ogen heeft grote gevolgen kan hebben voor zeugenhouders in zijn land. Biggen uit Denemarken worden afgezet in heel Europa. De Deen vroeg aandacht voor innovatie en techniek om het transport van dieren verder te verbeteren en riep op om niet te veel in te grijpen vanuit de politiek in marktmechanismen.

Wojciechowski erkende dat er verschillende landen zijn met een grotere productie van bepaalde soorten vlees dan de nationale vraag naar die producten. 'Waar een gemiddeld bedrijf in Denemarken 3.700 vleesvarkens heeft, zijn dat er drie in Roemenië. Denemarken produceert veel meer varkens dan wat er nodig is in eigen land. Hetzelfde geldt voor runderen in Ierland. Het een hoeft het ander niet uit te sluiten.'

Toch is landbouwcommissaris ervan overtuigd dat het goed zou zijn als vleesvarkenhouders in Europa vaker zorgen voor eigen biggen en gesloten bedrijven, zodat er minder transportbewegingen nodig zijn.

Online kennissessies

Vitale Varkenshouderij

Meld je hier aan

Stelling

Loading

Weer

 • Maandag
  23° / 14°
  20 %
 • Dinsdag
  21° / 17°
  50 %
 • Woensdag
  20° / 14°
  40 %
Meer weer