Schouten%3A+meldplicht+bij+varkenssterfte+door+hitte
Nieuws
© Varkens Archief

Schouten: meldplicht bij varkenssterfte door hitte

Varkenshouders krijgen de komende zomer te maken met meer regels bij hitte. Er komen regels voor een alarm en noodventilatie en een meldplicht bij sterfte door hitte. Ook wordt mechanische ventilatie bij transport boven de 27 graden mogelijk verplicht.

In een Kamerbrief over dierenwelzijn gaat minister Carola Schouten van LNV onder andere nader in op maatregelen bij hitte. De afgelopen drie warme zomers maken duidelijk dat deze nodig zijn. Daarom is sinds afgelopen zomer transport boven de 35 graden niet meer toegestaan, net als langeafstandstransport boven de 30 graden. Wel is er een uitzondering voor veewagens met actieve koeling.

Die regels zijn afgelopen zomer goed opgevolgd. Er zijn geen transporten geweest boven de 35 graden. En vrijwel al het veevervoer verliep tijdens de warme zomer goed. Er waren slechts enkele gevallen waarbij sprake was van onacceptabele hittestress.

De welzijnsrisico’s bij transport zijn door het Bureau Risicobeoordeling & Onderzoek in kaart gebracht, in opdracht van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA). Daaruit volgt het advies om boven de 27 graden mechanische ventilatie verplicht te stellen.

EU-regels voor langeafstandstransporten

Daarnaast zouden er Europese regels moeten komen voor langeafstandstransporten bij temperaturen boven de 30 graden. De minister neemt deze adviezen ter harte en geeft aan dat de sectoren op basis hiervan hun protocollen voor veetransport moeten bijsturen.

Afgelopen zomer hebben de varkenshouders veel maatregelen genomen om hittestress te beperken. Daarbij geholpen door het hitteprotocol en een lijst met aanbevelingen, ontwikkeld in opdracht van de Producenten Organisatie Varkenshouderij. Verder is er flink geïnvesteerd in koelsystemen.

Er zijn door de NVWA geen tekortkomingen geconstateerd op de varkensbedrijven en er is afgelopen zomer geen melding geweest van sterfte door uitval van ventilatiesystemen. De minister vind wel dat er een meldsysteem moet komen voor sterfte door hitte. Daarnaast is er meer aandacht nodig voor de regelgeving omtrent alarm- en noodsystemen voor ventilatie. Deze regels zullen voor de komende zomer in werking treden.

Online kennissessies

Vitale Varkenshouderij

Meld je hier aan

Stelling

Loading

Weer

 • Woensdag
  10° / 3°
  50 %
 • Donderdag
  10° / 3°
  20 %
 • Vrijdag
  11° / 4°
  70 %
Meer weer