Ammoniakemissie+varkensbedrijven+blijft+maar+dalen
Nieuws
© Jos Thelosen

Ammoniakemissie varkensbedrijven blijft maar dalen

Varkenshouders slagen er prima in om de ammoniakemissie te verlagen. In 2019 lag de emissie al bijna 80 procent lager dan in 1990. En de dalende lijn zal nog even doorzetten.

Vanuit alle veehouderijbedrijven is de ammoniakemissie al gereduceerd met 46 procent ten opzichte van 1990. De varkensbedrijven scoren op dit punt duidelijk nog beter. In 2019 was de ammoniakuitstoot van alle varkensbedrijven nog omgerekend 9.500 kilo stikstof, terwijl die uitstoot via ammoniak nog 80.000 kilo stikstof was in 1990.

Ook de uitstoot via de mest vertoont een alsmaar dalende lijn van 89.000 kilo stikstof in 2010 naar 74.000 kilo stikstof in de mest in 2019. Wel is daar de uitstoot van stikstof via spuiwater bij gekomen van 8.600 kilo stikstof. Opgeteld is de totale uitstoot via mest en spuitwater dan toch gedaald naar 82.600 kilo stikstof.

Stoppersregeling

De dalende trend van uitstoot van stikstof vanuit ammoniak en mest zal doorzetten. De effecten van de stoppersregeling en de Subsidieregeling sanering varkenshouderijen (Srv) hebben in 2020 en 2021 nog flinke effecten op deze uitstoot. De Producenten Organisatie Varkenshouderij (POV) verwacht minimaal een reductie van 1.100 kilo stikstof bij de ammoniakuitstoot. Bij mest zal het gaan om circa 8.000 kilo stikstof.

Daarnaast zal naar verwachting in 2024 en 2028 de ammoniakemissie verder dalen door het verder verlagen van de ammoniakuitstoot uit bestaande stallen.

Online kennissessies

Vitale Varkenshouderij

Meld je hier aan

Blogs

Stelling

Loading

Weer

 • Woensdag
  17° / 14°
  70 %
 • Donderdag
  17° / 11°
  70 %
 • Vrijdag
  18° / 11°
  50 %
Meer weer