Looizuur+met+fluor+verlaagt+emissies+fors
Nieuws
© Varkens Archief

Looizuur met fluor verlaagt emissies fors

De ammoniakemissie kan met 95 procent omlaag en methaan met 99 procent door het toevoegen van looizuur en fluor. De geuremissie daalt ook nog met 50 procent. Dat blijkt uit een oriënterend onderzoek door de universiteiten van Aarhus en Zuid Denemarken.

Uit mest komt niet alleen ammoniak vrij, maar ook andere gassen als methaan, vluchtige vetzuren en waterstofsulfide (H2S). Deze emissies zijn in veel gebieden een probleem, lang niet alleen in Nederland. Ook in Denemarken en bijvoorbeeld Duitsland is de neerslag van de stikstof uit ammoniak in natuurgebieden een issue.

Methaan is een sterk broeikasgas dat bijdraagt aan de opwarming van de aarde. En vluchtige vetzuren en waterstofsulfide veroorzaken geuroverlast.

Onderzoek in Denemarken

Er is dus een noodzaak om de uitstoot van deze gassen te verminderen, vinden ze ook in Denemarken. Uit het onderzoek door de Deense universiteiten komt nu een mogelijke oplossing naar voren.

De onderzoekers hebben looizuur (tanninezuur) gecombineerd met natriumfluoride. Beide stoffen zijn in staat om microben te remmen. Die microben breken normaal gesproken de organische stoffen in de mest af, waardoor methaan vrijkomt. Het looizuur in combinatie met de fluoride maakt volgens de onderzoekers het enzym urease onschadelijk. Dit enzym breekt ureum af naar ammonium. Dit wordt dan weer omgezet naar ammoniak, wat als gas uit de mest vrijkomt.

Forse daling emissies

De gecombineerde werking van looizuur en natriumfluoride is heel werkzaam. In de laboratoriumproeven daalt de ammoniakuitstoot uit de behandelde varkensmest met ruim 95 procent. De methaanuitstoot gaat nog verder terug, met bijna 99 procent. Daarnaast daalt de geuremissie met 50 procent door de afbraak van vluchtige vetzuren en waterstofsulfide.

Het is nog niet bekend wat de kosten zijn van de toediening van looizuur met fluoride, hoe vaak het aan de mest moet worden toegediend en wat de beste toedieningswijze is. Mocht het praktisch haalbaar zijn, dan kan dit een goed alternatief zijn om de emissies aan te pakken.

Online kennissessies

Vitale Varkenshouderij

Meld je hier aan

Stelling

Loading

Weer

 • Woensdag
  21° / 11°
  10 %
 • Donderdag
  21° / 9°
  60 %
 • Vrijdag
  22° / 14°
  90 %
Meer weer