Water+groter+resistentierisico+voor+mens
Nieuws
©

Water groter resistentierisico voor mens

De mens komt eerder in contact met resistente bacteriën via lozingen van de afvalwaterzuivering dan door mest. Niet zozeer omdat er minder resistente bacteriën in mest zitten, maar wel omdat er meer kans is op opname via contact met water, waarin de afvalwaterzuivering loost, blijkt uit twee RIVM-rapporten.

Het RIVM heeft onderzocht hoeveel resistente bacteriën er in mest zitten en ook hoeveel er in afvalwater van de waterzuivering zitten. Daarnaast heeft het RIVM gekeken hoeveel van die resistente bacteriën in het oppervlaktewater terecht komen.

In mest van alle diersoorten - legpluimvee, vleeskuikens, melkvee, vleeskalveren en zeugen - zijn resistente bacteriën gevonden en resten van antibiotica. Negentig procent van de mest van vleeskalveren bevat resistente bacteriën. Bij varkensmest is dat in 80 procent van de monsters het geval. Bij pluimveemest van leghennen bevat 40 procent resistente bacteriën. De concentratie van resistente bacteriën is in mest van leghennen en vleeskuikens het hoogste en bij melkvee het laagste. De belasting van de landbouwgrond met resistente bacteriën is van alle mestsoorten echter vrijwel gelijk. Dat komt omdat niet alle pluimveemest op het land komt en alle rundveemest juist wel.

Afvalwaterzuivering


De belasting naar het milieu is vanuit dierlijke mest in totaal net zo groot als de belasting vanuit de afvalwaterzuivering. De dierlijke mest komt echter op het land terecht en slechts een deel komt in het oppervlaktewater terecht. Vanuit de afvalwaterzuivering komen de resistente bacteriën direct terecht op het oppervlaktewater. Daardoor is de belasting voor de mens groter vanuit de afvalwaterzuivering. De mens loopt meer risico op contact met resistente bacteriën via oppervlaktewater dan door mest die op het land terecht komt.

Lees hier het rapport over Resistente bacteriën in mest en over de Invloed van de landbouw op resistente bacteriën in oppervlaktewater.

 

Online kennissessies

Vitale Varkenshouderij

Meld je hier aan

Stelling

Loading

Weer

 • Donderdag
  19° / 11°
  50 %
 • Vrijdag
  20° / 9°
  80 %
 • Zaterdag
  20° / 11°
  70 %
Meer weer