Nog+geen+koppeling+dierrechten+met+stikstof
Nieuws
©

Nog geen koppeling dierrechten met stikstof

De koppeling tussen dier- en fosfaatrechten met stikstofrechten bij intern en extern salderen is voorlopig losgelaten, meldt het ministerie van LNV. Het is de verantwoording van het Rijk en niet van de provincies. Het kabinet moet echter nog wel besluiten over het innemen van dier- en/of fosfaatrechten bij extern salderen. Streefdatum is 1 februari. Tot die tijd is extern salderen niet mogelijk.

Op 4 december meldden provincies en Rijk dat ze overeenstemming hebben bereikt voer eenduidige beleidsregels voor de vergunningverlening en stikstofaanpak. De provincies nemen daarover op 10 december een definitief besluit.
Bedrijven die hun bedrijfsvoering niet wijzigen of vernieuwen kunnen volgens dit besluit hun volledig vergunde activiteit blijven uitvoeren. Bedrijven die willen uitbreiden kunnen dat doen via intern of extern salderen. Bij intern salderen zijn dan maatregelen als een luchtwasser of aanpak bij de bron nodig om te zorgen dat de totale stikstofuitstoot niet toeneemt.

Latente ruimte vervalt

Bij zowel intern als extern salderen zal de feitelijk gerealiseerde capaciteit als uitgangspunt gelden. Latente ruimte vervalt dus. Zijn er echter aantoonbare stappen gezet of investeringen gedaan om die ruimte in te vullen dan kan daarvan worden afgeweken. Dat geldt ook voor bedrijven die innovatieve technieken voor emissiereductie toepassen, projecten die noodzakelijk zijn voor realisatie van doelen in een Natura 2000-gebied en voor projecten van algemeen belang of nationale veiligheid.

30 procent afroming

Bij extern salderen zal een afroming van 30 procent van de stikstofrechten plaatsvinden. Extern salderen is momenteel echter nog niet mogelijk. Het ministerie van LNV moet eerst een beslissing nemen over de koppeling met dier- en fosfaatrechten. Het streven is dat dit per 1 februari is afgerond. Daarbij hebben Provincies en Rijk aangegeven dat ze het niet wenselijk vinden dat er met de schaarse stikstofruimte wordt gespeculeerd. Er komt instrumentarium om dit te voorkomen en tot 1 februari is daarom extern salderen niet mogelijk.

Online kennissessies

Vitale Varkenshouderij

Meld je hier aan

Stelling

Loading

Weer

 • Zondag
  22° / 10°
  70 %
 • Maandag
  18° / 10°
  20 %
 • Dinsdag
  18° / 10°
  20 %
Meer weer