Bronaanpak+vraagt+om+combinatie+van+maatregelen
Nieuws
©

Bronaanpak vraagt om combinatie van maatregelen

Aanpak van ammoniak, geur, methaan en stof bij de bron lukt alleen met een combinatie van meerdere maatregelen. Eerste stappen zijn daarbij zorgen voor schone vloeren en een maatregel om stof te reduceren. Daarnaast zijn ofwel frequente verwijdering van mest, of opvang van mest in een vloeistof, of vergaande koeling van mest nodig, blijkt uit een rapport van Wageningen Livestock Research en DLV Advies.

Een van de maatregelen die bij bronaanpak altijd nodig zullen zijn, is zorgen dat de vloeren in de stal zo schoon mogelijk blijven. Anders komt er van de vloer weer extra ammoniak, geur, methaan en stof vrij en doet dat een deel van de andere maatregelen teniet. In bestaande stallen is het mogelijk vervuiling aan te pakken via het coaten van vloeren en wanden, gebruik maken van goed doorlatende roosters (metalen driekant) en een goed klimaat en goede hokinrichting. In de toekomst is er mogelijk een oplossing voor vervuilde vloeren: een robot die de vloeren schoonzuigt. Alleen is daar momenteel nog  geen onderzoek naar uitgevoerd.

Stofuitstoot


In de combinaties die zijn doorgerekend is altijd gebruik gemaakt van driekantroosters als bronaanpak om vervuiling te beperken en daarmee de uitstoot van ammoniak, geur en stof aan te pakken. De 20 procent stofuitstoot die de combinaties halen komt daarbij voor rekening van de roosters. Moet de stofuitstoot verder omhoog, dan kan dat met ionisatie (50 procent reductie), olienippel (65 procent reductie) of water sproeien op de roosters tijdens activiteit (35 procent reductie).

Hoge reducties haalbaar


Er zijn diverse combinaties die hoge punten scoren op zowel ammoniak-, geur-, als methaanuitstoot.  Mestpannen met schuine wanden, wekelijks mestverwijderen en mestkoeling halen 80 procent ammoniakreductie, 65 procent geurreductie en 80 procent methaanreductie. Opvang van mest in een ammoniak- en geurvrije vloeistof en dagontmesting door spoelen met verse mest, een klein emitterend oppervlak en koeling onder de 15 graden halen beide een reductie van 80 procent voor ammoniak, 65 procent voor geur en 90 procent voor methaan.

Beter leefklimaat


Groot voordeel van de aanpak van de emissies bij de bron is dat het klimaat en de leefomstandigheden voor de dieren en de verzorgers in de stal ook verbeteren. Ook bij gebruik van luchtwassers zijn daarbij nog wel verbeteringen mogelijk, aldus het rapport van WLR en DLV. Zo kan onderafzuiging het klimaat in de stal ook verbeteren. Ook de combinatie van een luchtwasser met een warmtewisselaar, verhoging van de minimumventilatie en recirculatie van de lucht, kan het stalklimaat en hoge emissiereducties haalbaar maken. In het rapport is daarbij gerekend dat er dan ook driekantroosters met water- en mestkanaal aanwezig zijn. Bij een chemische wasser is dan 95 procent ammoniakreductie haalbaar, 50 procent geurreductie, 20 procent methaanreductie en 50 procent stofreductie.

Online kennissessies

Vitale Varkenshouderij

Meld je hier aan

Stelling

Loading

Weer

 • Donderdag
  17° / 11°
  70 %
 • Vrijdag
  19° / 11°
  50 %
 • Zaterdag
  17° / 13°
  50 %
Meer weer