Twee+projecten+Zitta+Biogas+van+start
Nieuws
©

Twee projecten Zitta Biogas van start

Sinds deze week kunnen veehouders intekenen voor het leveren van mest aan Zitta Biogas Chemelot in Geleen. In het voorjaar start de bouw van de installatie. Daarnaast kan ook Zitta Biogas Tilburg verder nu er een nieuwe SDE-subsidie is.

Zitta Biogas Chemelot gaat jaarlijks 700.000 ton mest verwerken. Daarvan is 500.000 ton drijfmest en 200.000 ton dikke fractie. De mest wordt vergist en het biogas gaat naar de naastgelegen fabrieken op Chemelot.

“Het mooie van de installatie op Chemelot is dat op dit terrein veel hoogwaardige restwarmte beschikbaar is”, zegt projectontwikkelaar Jos Belgers van Zitta Biogas, het bedrijf dat de installatie heeft ontwikkeld. “We kunnen alle digestaat die vrijkomt met deze restwarmte drogen en als pellet afzetten naar het buitenland.”

Stikstof uit mest


Het biogas uit de vergister gaat naar de fabrieken op Chemelot. Zitta Biogas haalt vervolgens de stikstof uit de mest. Dit komt als ammoniumsulfaat uit de installatie, een kunstmeststikstof. De overige fracties worden gedroogd en gekorreld. In het gekorrelde eindproduct zit daardoor alle fosfaat, kali en andere mineralen. Wel kan op wens van de klant weer ammoniumsulfaat aan het product worden toegevoegd, waardoor hij een meststof op maat krijgt.

Veehouders kunnen zich inschrijven voor 16 euro per ton mest, exclusief de transportkosten. Die worden berekend op basis van de afstand tot de mestverwerkingsinstallatie. De inschrijfkosten voor mengmest zijn eenmalig 5 euro per ton, die pas betaald hoeven worden als de bouw van de installatie daadwerkelijk begint. Woensdag 6 november en donderdag 14 november organiseert LLTB Ledenbijeenkomsten Mest en Mineralen, waar er een presentatie is over Zitta Biogas Chemelot.

Tilburg kan starten


Ook Zitta Biogas Tilburg kan volgens Belgers binnenkort van start. “Voor die installatie, met een capaciteit van ruim 200.000 ton, waren al voldoende inschrijvingen binnen, er was zelfs een wachtlijst. Doordat de bouw niet tijdig kon starten verviel de SDE-subsidie die was aangevraagd. Inmiddels is een nieuwe SDE toegekend en kan met de bouw van de installatie worden gestart. De mestcontracten van de eerste inschrijvers moeten weer worden vernieuwd. Hiervoor zijn de leveranciers opnieuw benaderd en zij krijgen dan ook voorrang om opnieuw in te tekenen.”
De mestverwerking in Tilburg werkt hetzelfde als bij Chemelot. Er wordt een deel biogas geproduceerd en een deel - via warmtekrachtkoppeling - elektriciteit en warmte. Ook in Tilburg wordt de stikstof uit de mest gehaald. Verschil is wel dat er geen warmte vanuit de industrie beschikbaar is voor mestdroging. Die warmte moet de installatie zelf maken.

Online kennissessies

Vitale Varkenshouderij

Meld je hier aan

Stelling

Loading

Weer

 • Donderdag
  20° / 8°
  20 %
 • Vrijdag
  21° / 13°
  75 %
 • Zaterdag
  20° / 11°
  60 %
Meer weer