Niet+alleen+saneren+ook+emissiereductie+optie
Nieuws
©

Niet alleen saneren ook emissiereductie optie

Tijdens het debat over de stikstofproblematiek op dinsdag 29 oktober zijn drie belangrijke moties aangenomen. Minister Schouten moet nu ten eerste kijken naar een betere prioriteit in het Natura 2000 gebied. Ten tweede naar de mogelijkheden om niet alleen te saneren, maar ook emissie te reduceren met management en technische maatregelen. Ten derde meer inzicht bieden in alle beschikbare financiële regelingen.

De eerste motie van Roelof Bisschop van de SGP vraagt dat de minister in overleg moet gaan met de provincies over prioriteiten in het Natura 2000 gebied. Voor kleine gebieden moet volgens de motie een optie komen om een minder strikt beschermingsregime te handhaven. De Europese Commissie biedt hiertoe ruimte.

Emissiereductie optie


In de tweede motie vraagt Bisschop aan de regering om te voorkomen dat inzet op sanering binnen de veehouderij ten koste gaat van inspanningen die gericht zijn op emissiereductie door techniek- en managementmaatregelen. Volgens Bisschop zijn er in de agrarische sector genoeg kansen voor emissiereductie door meer beweiding, beluchting en verdunning van mest, minder kunstmestgebruik en minder stikstof in het voer. Hij vraagt de regering in te zetten op snelle erkenning van reductiemethoden, ook van managementmaatregelen, op financiële ondersteuning en op benutting van deze methoden bij toepassing van de instrumenten interne en externe saldering.

Financiële regelingen


De derde motie van Mark Harbers van de VVD en Jaco Geurts van het CDA heeft te maken met de verschillende financiële regelingen. Boeren moeten inzicht krijgen in alle beschikbare en nog uit te werken regelingen. Zowel voor investeringen, als voor verplaatsing en warme sanering.

Harbers en Geurts stellen vast dat het kabinet enerzijds investeringen mogelijk wil maken voor emissiearme stallen en dat er anderzijds geld voor een warme saneringsregeling beschikbaar is voor boeren die willen stoppen. Zij vinden het van belang dat boeren een reële keuze hebben tussen alle voorliggende regelingen.

 

Online kennissessies

Vitale Varkenshouderij

Meld je hier aan

Stelling

Loading

Weer

 • Zondag
  20° / 11°
  60 %
 • Maandag
  20° / 11°
  50 %
 • Dinsdag
  20° / 11°
  60 %
Meer weer