TNO+pleit+voor+beter+stikstof+meten
Nieuws
©

TNO pleit voor beter stikstof meten

Stikstof uit ammoniak slaat op kortere afstand neer dan stikstof van autoverkeer. Ammoniak is de grootste bron van stikstof, maar de onzekerheid van ammoniakmetingen is 25 procent. Betere meetinstrumenten zijn daarom nodig om gerichter maatregelen te kunnen nemen. Dit blijkt onder andere uit de Factsheet die TNO heeft opgesteld op verzoek van de Tweede Kamer vooruitlopend op het debat van donderdag 17 oktober.

Uit de Factsheet blijkt dat er in Nederland op ruim 70 procent van de natuurgebieden sprake is van overschrijding van de kritische depositie. Ook in Noordrijn-Westfalen en Nedersaksen in Duitsland, Vlaanderen en de Po-vlakte is sprake van een dergelijke overschrijding. In heel Europa gebeurt dat in 55 procent van de gevallen. Voor het verminderen van de stikstofdepositie levert een aanpak samen met het buitenland dan ook meerwaarde.

Binnen Nederland zijn volgens het TNO rapport meerdere opties. Naast verandering in de veestapel is een transitie naar kringlooplandbouw een optie. Daarbij moet er dan midner import zijn van kunstmest en krachtvoer en ook minder export van mest. Technische maatregelen zoals minder stikstof in het voer, nieuwe stalsystemen met minder uitstoot en luchtwassers zijn andere opties.

Onzekerheden

TNO maakt ook duidelijk dat er bij het meten van de stikstofemissies nogal wat onzekerheden zijn. De emissies vanuit de industrie wordt nauwelijk gemeten bij de bron, maar vooral geschat door experts. De ammoniakemissie uit de landbouw heeft een onzekerheid van 25 procent. Het meten van de ammoniakemissie is moeilijk en gebeurt slechts op 7 meetpunten. Verder is het bijvoorbeeld moeilijk om droge depositie van stikstof te meten, mede daarom wordt er van modellen gebruik gemaakt. Natte depositie meten kan wel goed, maar gebeurt slecht op 10 punten. Sommige stikstofverbindingen (zoals salpeterzuur) worden helemaal niet gemeten.

Satellietmetingen

Het rapport sluit dan ook af met aanbevelingen om de meetmethoden flink te verbeteren. Een van de opties is het inzetten van satellietmetingen, naast het uitbreiden van het grondmeetnetwerk.

Lees hier Stikstofproblematiek-emissies en depositie van stikstof in Nederland - TNO

Online kennissessies

Vitale Varkenshouderij

Meld je hier aan

Stelling

Loading

Weer

 • Woensdag
  19° / 12°
  10 %
 • Donderdag
  20° / 8°
  60 %
 • Vrijdag
  20° / 14°
  75 %
Meer weer