Remkes%3A+saneer+oude+bedrijven+naast+natuur
Nieuws
©

Remkes: saneer oude bedrijven naast natuur

Geen generieke korting, maar gericht saneren van veehouderijbedrijven met verouderde stalsystemen naast  kwetsbare natuurgebieden. Johan Remkes, voorzitter van het Adviescollege stikstofproblematiek adviseert dat als een belangrijke maatregel die op korte termijn effect heeft.

Nederland is volgens het Adviescollege een land waarin niet alles tegelijk kan. Er zijn snel drastische maatregelen in alle sectoren nodig om de stikstofuitstoot terug te dringen en natuur te herstellen. Dat staat in het rapport dat Remkes woensdag aan minister Carola Schouten van Landbouw Natuur en Voedselkwaliteit overhandigde.

De landbouw is van alle economische sectoren de grootste bron van stikstofuitstoot, vooral door de ammoniakemissies. Wel bestaan er grote verschillen binnen de landbouw. Een belangrijk deel is efficiënt en innovatief en behoort tot de top van de wereld. Een deel van de veehouderij heeft vele stappen gezet, forse investeringen gedaan en maatregelen getroffen op het gebied van verduurzaming. Tegelijkertijd is een deel van de (agrarische) economie zeer vervuilend.

Geen generieke korting

Vanwege deze grote verschillen in ammoniakemissies binnen sectoren adviseert het Adviescollege geen generieke korting. Een generieke volumemaatregel niet leiden tot de beoogde verbetering van milieu- en natuurkwaliteit. Daarnaast maakt een generieke korting geen onderscheid tussen ondernemers die wel of niet hebben geïnvesteerd in emissiebeperking en verduurzaming van de bedrijfsvoering. Een generieke maatregel kan het proces naar een emissiearme veehouderij zelfs vertragen.

Verouderde systemen

Daarom moet er volgens het Adviescollege een snelle inventarisatie komen van veehouderijen met verouderde stalsystemen die relatief veel ammoniak uitstoten op stikstofgevoelige natuurgebieden. Als dit duidelijk is, kan de overheid een gerichte verwerving of sanering van die agrarische bedrijven uitvoeren, aldus het Adviescollege.

Innovaties eerder toestaan

Daarnaast is er volgens het advies vooral winst te boeken door innovaties die leiden tot minder stikstofuitstoot eerder toe te staan. Dat zijn nieuwe emissiearme stalsystemen, diervoer uit reststromen, mest verwaarden tot hoogwaardige organische mest en ook andere fokdoelen van vee.

Andere sectoren

Niet alleen de landbouw, alle sectoren moeten volgens het Adviescollege bijdragen. Voor wat betreft verkeer is het advies om op korte termijn de maximumsnelheid te verlagen, zowel op de autosnelwegen als provinciale wegen in de buurt van kwetsbare natuurgebieden.

In mei 2020 komt het Adviescollege met een tweede advies voer een nieuwe aanpak van de stikstofproblematiek. Dan komen er ook adviezen voor het vrachtvervoer, openbaar vervoer, luchtvaart en scheepvaart. En van de bouw en industrie zal ook een bijdrage worden verwacht.

Online kennissessies

Vitale Varkenshouderij

Meld je hier aan

Stelling

Loading

Weer

 • Zaterdag
  11° / 6°
  55 %
 • Zondag
  12° / 5°
  20 %
 • Maandag
  10° / 3°
  5 %
Meer weer