Brabantse+%E2%80%98ramkoers%E2%80%99+stelt+POV+teleur
Nieuws
©

Brabantse ‘ramkoers’ stelt POV teleur

Teleurgesteld. Dat is POV-voorzitter Linda Janssen over het in grote lijnen voortzetten van de Brabantse veehouderijkoers van de oude coalitie. De termijnen 2020/2022 in het Brabantse maatregelenpakket Zorgvuldige Veehouderij zijn in de praktijk een ‘mission impossible’. Voor generiek uitstel is volgens de POV alle reden. 

"Nu de provinciale politieke kaarten opnieuw werden geschud, hadden wij gehoopt dat de coalitiepartijen de kans op enig herstel van gezichtsverlies zouden aangrijpen”, stelt Janssen. “Door de termijn voor het indienen van een vergunningaanvraag om te voldoen aan de Verordening natuurbescherming met ten minste één of twee jaar te verlengen of pas na de uitspraak van de civiele rechter. Het bestuursakkoord dat er nu ligt mist daadkracht, is doorspekt van ‘willekeur’ en mist een invulling van spelregels. Van de eerder ingezette ‘ramkoers’ wordt niet afgeweken.”

De provincie Noord-Brabant streeft naast minimaal 85 procent van de ammoniakemissie reduceren ook bronaanpak na. Dat streven de POV en LNV en de coalitie Vitalisering Varkenshouderij ook na. “Deze transitie wordt in Brabant nu echter gefrustreerd doordat varkenshouders worden verplicht te investeren in luchtwassers en luchtkanalen.”

PAS en procedure


Ook verwacht de POV dat de recente uitspraak over het Programma Aanpak Stikstof (PAS) meer roet in het eten zal gooien. Hierdoor is nog grotere onzekerheid ontstaan en is het de verwachting dat het traject van vergunningverlening veel extra tijd gaat kosten. De druk op omgevingsdiensten, gemeenten en adviesbureaus neemt hierdoor volgens de POV alleen maar toe. Janssen: “Daardoor raken varkenshouders in een impasse. De nieuwe Brabantse coalitie is hieraan voorbij gegaan bij het nieuwe bestuursakkoord.”

De POV heeft een juridische procedure aangespannen tegen de provincie omdat de overhaaste invoering van het nieuwe Brabantse maatregelenpakket Zorgvuldige Veehouderij in 2017 in de praktijk helemaal niet zo duurzaam uitwerkt.  “Wij beraden ons op dit moment op het instellen van een provisionele vordering - tussentijdse spoedprocedure -, juist om te voorkomen dat varkenshouders allemaal vergunningen moeten aanvragen”, aldus Janssen.

Online kennissessies

Vitale Varkenshouderij

Meld je hier aan

Blogs

Stelling

Loading

Weer

 • Woensdag
  17° / 14°
  70 %
 • Donderdag
  17° / 11°
  70 %
 • Vrijdag
  18° / 11°
  50 %
Meer weer