Brabant+kan+62+procent+mestoverschot+bewerken
Nieuws
©

Brabant kan 62 procent mestoverschot bewerken

Op basis van verleende omgevingsvergunningen kunnen de mestverwerkers in de provincie Brabant momenteel 62 procent van het mestoverschot (varkens en rundvee) bewerken. De sector voldoet daarmee aan de wettelijk verplichte verwerkingscapaciteit. Uit de Statenmededeling van Gedeputeerde Staten van Brabant blijkt verder dat de verwerkingscapaciteit de komende jaren kan toenemen.

Op dit moment is er in Brabant een vergunde mestbewerkingscapaciteit beschikbaar van 10,9 miljoen kilo fosfaat. Dat is een zo goed mogelijke schatting van de capaciteit met als uitgangspunt dat het eindproduct van de verwerking exportwaardig is. Dubbeltellingen door het optellen van mestscheiding en latere bewerkingsstappen worden hiermee zoveel als mogelijk voorkomen.

Het overschot aan varkens- en rundveemest in de provincie is 17,7 miljoen kilo fosfaat. De verwerkingscapaciteit in Brabant is daarmee 62 procent. Daarmee voldoet de veehouderijsector aan de wettelijke verplichting tot verwerking van het overschot. Dat is namelijk 59 procent in Midden en Oost-Brabant en 10 procent in West-Brabant.

Toename verwerkingscapaciteit

De verwerkingscapaciteit zal de komende jaren naar verwachting toenemen. Er liggen aanvragen voor een capaciteit van 6 miljoen kilo fosfaat. De provincie verwacht dat hiervan minimaal 25 procent tot maximaal 75 procent een vergunning zal krijgen. Daarnaast is de verwachting dat het aantal varkens in de provincie zal afnemen door de plannen voor de warme sanering van de sector. De productie zal hierdoor met 0,3 tot hooguit 1 miljoen kilo fosfaat dalen.

Het percentage mestverwerking zal de komende jaren naar verwachting dan ook groeien. Afhankelijk van de daling van het aantal varkens en de toename van de verwerkingscapaciteit komt het percentage mestverwerking in 2022 uit op bijna 72 procent en maximaal 92 procent.

Online kennissessies

Vitale Varkenshouderij

Meld je hier aan

Stelling

Loading

Weer

 • Donderdag
  19° / 11°
  50 %
 • Vrijdag
  20° / 9°
  80 %
 • Zaterdag
  20° / 11°
  70 %
Meer weer