Transportduur naar maximaal 8 uur

Niet alleen het verkorten van de transportduur naar maximaal 8 uur is het doel van Minister Carola Schouten van LNV, ook het beperken van het transport. Dat staat in de brief over dierenwelzijn die de minister naar de Tweede Kamer heeft gestuurd. De aanpak van stalbranden en de zorg voor jonge dieren zijn andere punten uit de brief die voor de varkenssector van belang zijn.

In de Kamerbrief geeft Schouten aan dat ze bij de Europese Commissie blijven aandringen op het verbeteren en aanscherpen van de Europese Transportverordening. De inzet van Nederland is hierbij om de transportduur van slachtdieren te beperken naar maximaal 8 uur. Voor de Nederlandse varkenssector zal dat weinig problemen opleveren. Uit de bijlage die bij de Kamerbrief hoort, blijkt dat meer dan de helft van de varkens al binnen 4 uur op de slachterij is gearriveerd en binnen 8 uur gaat het om zo’n 90 procent van de varkens. Binnen 12 uur om bijna 99 procent van de varkens. Begin volgend jaar zal Schouten aangeven welke mogelijkheden er zijn voor het beperken van de transportduur van andere dieren (waar biggen onder vallen).

Minder transport


Naast het verkorten van de transportduur wil Schouten ook dat er minder met dieren wordt gereden. Dat betekent dat de varkens in Nederland worden geslacht en de onderdelen naar het buitenland getransporteerd. Dat verkort niet alleen de transportduur, maar vermindert ook de CO2-uitstoot bij transport. Deze trend is al ingezet, er worden meer vleesvarkens in Nederland geslacht en minder geëxporteerd. In de Kamerbrief noemt Schouten dat enkele slachterijen hammen op een speciale manier snijden, zodat ze precies voldoen aan de eisen van Spaanse en Italiaanse hammendrogers.

De Nederlandse transportsector is volgens Schouten al op de goede weg bij het verbeteren van het comfort van dieren. Er is bijvoorbeeld al een groot aandeel geconditioneerde wagens in gebruik. De komende periode zal er met de sector nog overleg zijn over bijvoorbeeld drinksystemen.

Stalbranden


De sector is volgens de minister op de goede weg met de aanpak van stalbranden via het actieplan Brandveilig Veestallen 2018-2022. Daaronder valt onder andere de verplichte periodieke elektrakeuring en de bestrijding van knaagdieren. Verder kijkt de minister nog wel of er aanpassingen in de regelgeving nodig zijn om eisen te stellen aan de brandveiligheid in bestaande stallen. Een onderzoek naar de financiele en praktische gevolgen hiervan is binnenkort gereed.

Welzijn biggen


De zorg voor jonge dieren blijft een belangrijk aandachtspunt van de minister. De varkenssector heeft hiertoe een plan opgesteld samen met de dierenartsen, fokkerijorganisaties en voerleveranciers. De minister volgt deze plannen op de voet. De sector rapporteert hierover jaarlijks aan de minister. De problematiek van staartbijten zal ook de aandacht van de minister blijven vragen. In de Kamerbrief noemt ze het niet expliciet. Wel verwijst die brief naar couperen bij andere diergroepen. Op Radio 2 noemde Esther Ouwehand (Partij van  de Dieren) het een morele plicht om de staarten bij varkens er aan te laten.

Op www.vitalevarkens.nl wordt uitgebreid op de aanpak van bigvitaliteit en andere gezondheids- en welzijnskenmerken in gegaan.

Online kennissessies

Vitale Varkenshouderij

Meld je hier aan

Stelling

Loading

Weer

 • Zondag
  22° / 10°
  70 %
 • Maandag
  18° / 10°
  20 %
 • Dinsdag
  18° / 10°
  20 %
Meer weer