VIC+Sterksel+sluit+per+2019+zijn+deuren
Nieuws
©

VIC Sterksel sluit per 2019 zijn deuren

De kogel is door de kerk. De deuren van het Varkens Innovatie Centrum (VIC) Sterksel zullen per 1 januari 2019 niet meer worden geopend. Het (inter)nationale uithangbord van de vooruitstrevende Nederlandse varkenshouderij verdwijnt.

Structureel gebrek aan onderzoeksgelden in de varkenshouderij is VIC Sterksel funest geworden. De afbouw van het varkensbedrijf start eind dit jaar. Het definitief sluiten van Sterksel als onderzoekslocatie duurt nog tot uiterlijk 31 december 2020. De lopende onderzoeken op het varkensbedrijf worden volgens planning afgerond. Als dat achter de rug is zullen alle varkens worden afgevoerd.

Dat vernieuwing bij VIC Sterksel op een laag pitje stond, blijkt uit aangekondige bouwplannen die niet zijn gerealiseerd. Zo zou er een nieuwe onderzoeksstal komen voor gespeende biggen. Ook zou er een demonstratieruimte voor innovaties gerealiseerd gaan worden. Het laatste innovatieve wapenfeit dat volop de media haalde, was de opening van de plateaustal in mei 2017. De demonstratieruimte met verschillende plateauvarianten was een geslaagd uitvloeisel van het project Plateau 2.0.
Ook een teken aan de wand van op handen staande afbouw van VIC Sterksel was de 'onlogische' keuze van het fokmateriaal voor eigen aanfok. Er werd besloten om door te gaan met de TN Topigs 20-zeug, terwijl de opmars van de toekomstgerichte TN70-zeug niet meer is te stuiten.

Onderzoek moderniseren


Het onderzoek in de varkenshouderij zal op een andere wijze plaats gaan vinden. Want wetenschappelijk onderzoek om antwoorden te vinden op belangrijke vraagstukken zal altijd nodig zijn. Zo zal er toch in samenwerking met ketenpartijen in binnen- en buitenland gekeken worden naar een nieuw Wagenings onderzoeksbedrijf. De zoektocht naar een proefboerderij is volgens de manager van VIC Sterksel, Theo Duteweerd, al in gang gezet.
Ook wil Wageningen Livestock Research samen met varkenshouders wetenschappelijk onderzoek in de praktijk oppakken. Het uitgangspunt is onafhankelijk onderzoek uitvoeren dat geborgd is wat betreft de wetenschappelijke wijze van werken. De onafhankelijkheid van Wagenings onderzoek moeten buiten kijf staan.

De POV vindt de sluiting heel jammer. Voor de onderzoeksagenda van de sector is 2,5 miljoen euro beschikbaar tot en met 2020. Efficiënt inzetten van die middelen voor onderzoek is het doel. De POV wil er hard aan trekken om het praktijkonderzoek goed in de benen te krijgen.

Het nieuws is gebracht door Nieuwe Oogst (print 8 september).

Online kennissessies

Vitale Varkenshouderij

Meld je hier aan

Stelling

Loading

Weer

 • Zondag
  24° / 17°
  75 %
 • Maandag
  22° / 14°
  20 %
 • Dinsdag
  21° / 16°
  50 %
Meer weer