Slachten+op+de+boerderij+keert+terug
Nieuws
©

Slachten op de boerderij keert terug

Oude tijden gaan herleven in een modern jasje, tenminste als het aan Hans Fuchs van Bionext ligt. “In 2019 hoop ik dat we in de praktijk aan de slag zijn met een mobiele slachterij. We hebben een enthousiaste ervaren slachter die met zo’n unit op locatie varkens op een zo diervriendelijk mogelijke wijze wil gaan slachten. Nu zoeken we varkenshouders die vlees van de eigen dieren aan huis verkopen of afzetkanalen bedienen, waarmee ze de extra kwaliteit en toegevoegde waarde kunnen terugverdienen.”

Aan de pilot Mobiel slachten ligt een haalbaarheidsonderzoek naar de perspectieven en de mogelijkheden van een mobiele slachtunit in Nederland. “Dat is 7 jaar geleden opgeleverd, maar nu lijkt de tijd rijp te zijn om door te pakken”, benadrukt Fuchs. “Er was altijd al latente interesse vanuit varkenshouders die vlees van eigen dieren aan huis verkopen. Met name vanuit de hoek van biologische varkenshouders, maar er zijn intussen veel meer kleinschalige en lokale initiatieven van de grond gekomen waar het op verantwoorde wijze aan huis slachten zeker iets toe kan voegen. Naar deze houders van varkens zijn wij op zoek in onze pilot.”

De belangrijkste reden om dieren op de boerderij te slachten is het niet meer hoeven transporteren van de dieren. “Het vervoer van de stal naar de slachterij is de meest stressvolle tijd voor zo’n dier. Door ze in hun eigen vertrouwde omgeving te slachten is die stressfactor uit te schakelen”, legt hij uit. “Bovendien levert dat een betere vleeskwaliteit en -smaak op.”

Actualiteit


Het naar buiten treden met deze pilot sluit naadloos aan op de actualiteit. In de afgelopen periode met hoge temperaturen is het transport van dieren naar slachterijen regelmatig in het nieuws gekomen. Het veevervoer onder tropische omstandigheden heeft incidenteel tot problemen geleid en de discussie over dierenwelzijn en transport aangewakkerd. “Dat dilemma lossen we natuurlijk niet op met een mobiele slachtunit, maar het verduidelijkt wel waar de grootste winst zit van het slachten op de boerderij.”

Technische of wettelijke beperkingen om met een mobiele slachtunit te gaan werken, zijn er volgens Fuchs niet. Omdat het slachten van varkens qua uitvoering in een mobiele installatie, beter praktisch uitvoerbaar is dan runderen, wordt voor de pilot gezocht naar deelnemende varkenshouders. Bij positieve ervaringen daarna uit te breiden naar andere diersoorten. “Samen met de kleine slachterij die ermee wil starten, zoeken we naar geld voor de investering in de unit en voor het uitvoeren van het proefproject. We hebben een fonds gevonden dat mogelijk mee wil investeren in dierenwelzijnsinitiatieven. In het najaar te willen we starten met crowdfunding, want we willen volgend jaar in de praktijk aan de slag gaan.”

Vol gas


Dat er nog veel zaken niet concreet ingevuld zijn, is voor projectleider Fuchs en het dienstverlenende bedrijf Innohow geen reden om vol gas te geven. “We zijn in overleg met de NVWA om te komen tot een haalbare, efficiënte en betaalbare wijze om de keuring te doen. Maar ook moeten we praktische zaken nader uitwerken zoals hoe om te gaan met slachtafval en de hygiëne bij het verplaatsen van de slachtunit.

Uiteindelijk moet de pilot ook uitwijzen of er voldoende economisch perspectief is voor mobiel slachten. "Bij een enkel varken per bedrijf zal dat lastig worden. Dus het ontwikkelen van een markt met enig volume, waarin deze aanpak wordt gewaardeerd, is een belangrijk onderdeel van onze pilot", zegt Fuchs. "Maar als we in de praktijk laten zien dat het kan en goed werkt, is dat een stuk makkelijker. ”

Elke geïnteresseerde varkenshouder kan via mail contact opnemen met Hans Fuchs van Bionext (Fuchs@bionext.nl).

Online kennissessies

Vitale Varkenshouderij

Meld je hier aan

Stelling

Loading

Weer

 • Vrijdag
  1° / -2°
  10 %
 • Zaterdag
  2° / -4°
  20 %
 • Zondag
  3° / -3°
  20 %
Meer weer