Actieplan+focust+op+brandveiligheid+veestallen
Nieuws
©

Actieplan focust op brandveiligheid veestallen

LTO Nederland in samenwerking met de POV, de Dierenbescherming, Brandweer Nederland en het Verbond van Verzekeraars zetten samen met de Ministeries LNV en BZK het actieplan Stalbranden in geüpdatete vorm voort. In het Actieplan Brandveilige Veestallen 2018-2022 zijn de activiteiten en afspraken vastgelegd. Het accent ligt nadrukkelijk op het brandveiliger maken van bestaande stallen.

Met de acties gericht op het vergroten van de brandveiligheid van bestaande stallen en aanvullende bewustwording in 2022 verwachten de initiatiefnemers een dalende lijn te krijgen in het aantal stalbranden. Ook het aantal dierlijke slachtoffers zal in vergelijking met de afgelopen jaren naar verwachting afnemen.

Kwaliteitssystemen


Via private kwaliteitssystemen van de grotere veehouderijsectoren wordt de borging van brandveiligheid opgepakt. Zo zijn (agro-)elektrakeuringen voor bestaande stallen inmiddels opgenomen in private kwaliteitssystemen. Het gaat om vijfjaarlijkse keuringen. Voor de varkenssector (Holland Varken) is vastgelegd dat elk bedrijf voor 1 januari 2019 een eerste keuringsrapport moet hebben opgesteld. Daarnaast zal het kabinet samen met verzekeringsmaatschappijen en ketenkwaliteitssystemen vóór 2019 afspraken maken over de bestrijding van knaagdieren door ondernemers zelf.

Checklist


Verder wordt geopperd om in het ketenkwaliteitssysteem mee te nemen of de veehouder een checklist brandveiligheid invult. Naast eisen aan stallen worden dit jaar nog checklists ontwikkeld voor het nalopen van brandveiligheidsrisico’s in en om de stal. Zo’n checklist brandveiligheid is een hulpmiddel: door zo’n lijst elk jaar af te vinken, wordt de veehouder telkens opnieuw aangezet tot nadenken over de brandveiligheid op zijn bedrijf.

Het actieplan zet ook in op het zorgvuldig handelen bij een brand dankzij een groter bewustzijn van ondernemers. De drie belangrijkste oorzaken van brand zijn: 1) technische oorzaken - met name kortsluiting, oververhitting, zelfontbranding werktuigen -, 2) menselijk handelen - klussen in de stal - en 3) blikseminslag.

Oplevercontroles


Maar ook bij nieuwbouw is extra aandacht voor brandveiligheid nodig. Het komt voor dat een nieuwe stal niet precies volgens de vergunning is gebouwd. Dat kan in sommige situaties extra risico’s opleveren voor de brandveiligheid. LNV gaat met de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) overleggen hoe oplevercontroles van nieuwbouw van veestallen een hogere prioriteit kunnen krijgen.

Bekijk hier het nieuwe Actieplan brandveilige veestallen 2018-2022.

Online kennissessies

Vitale Varkenshouderij

Meld je hier aan

Stelling

Loading

Weer

 • Woensdag
  28° / 15°
  10 %
 • Donderdag
  29° / 16°
  20 %
 • Vrijdag
  21° / 16°
  50 %
Meer weer