Kostprijzen+big+en+vlees+blijven+stijgen
Nieuws
©

Kostprijzen big en vlees blijven stijgen

De kostprijs per big is in een jaar met 3 procent gestegen. De kostprijs van varkensvlees is sinds juli 2017 met 2 procent toegenomen, blijkt uit het meest recente Biggenprijzenschema. Wageningen Livestock Research (WLR) geeft met dat schema een richtprijs voor biggen (exclusief btw), gekoppeld aan de vleesprijs.

Ieder jaar verschijnt in juli een actueel kostprijzenschema. Tussen het vorige Biggenprijzenschema (juli 2017) en nu zijn de totale kosten per zeug met 75 euro gestegen. Dit is een verhoging van maar liefst 5 procent. Vooral de kostenposten voer (+29 euro) en huisvesting (+13 euro) zijn gestegen. Daarnaast zijn arbeid, de gezondheidszorg en de mestafzet duurder geworden. Door de stijgende bigproductie van 29,1 naar 29,7 big per zeug per jaar, wordt de kostprijsstijging van de biggen enigszins getemperd. De biggenprijs exclusief btw komt 3 procent hoger uit (rond 53 euro).
Bij de vleesvarkens is de kostprijsstijging van 2 procent volgens WLR vooral toe te schrijven aan de hogere kosten voor huisvesting, de big en de mestafzet. Bij de huisvestingskosten is WLR uitgegaan van een investeringsbedrag van 510 euro per vleesvarkensplaats. Dat bedrag is gebaseerd op de nieuwe normen voor huisvesting, die in KWIN Veehouderij 2018-2019 zijn opgenomen.

Exclusief btw


Dit jaar is het Landelijk Biggenprijzenschema alleen verschenen in een versie exclusief btw. Een van de redenen is de afschaffing van de Landbouwregeling per 1 januari 2018. De VION-notering (inclusief btw) rekent WLR om naar een prijs exclusief btw. Daaraan wordt de richtprijs voor biggen gekoppeld. De nettoprijs per kilo vlees op de factuur van de slachterij is te gebruiken om een richtprijs voor biggen af te lezen. Het voordeel hiervan is dat geen rekening hoeft te worden gehouden met toeslagen, die in de loop van het jaar kunnen wijzigen en waarvan de hoogte pas achteraf bekend is.

WLR berekent elke week op basis van de VION-notering en de maandelijkse voerprijs een richtprijs voor biggen en publiceert dan ook een actuele kostprijs. Op basis van deze kostprijzen kan bij een gegeven opbrengstprijs van varkensvlees een richtprijs voor biggen worden berekend, waarbij een eventuele winst of een verlies evenredig tussen zeugen- en vleesvarkenshouder wordt verdeeld.

 Abonnees


Het nieuwe Biggenprijzenschema is voor abonnees via www.kwin.nl te downloaden.

Online kennissessies

Vitale Varkenshouderij

Meld je hier aan

Stelling

Loading

Weer

 • Zondag
  24° / 17°
  75 %
 • Maandag
  22° / 14°
  20 %
 • Dinsdag
  21° / 16°
  50 %
Meer weer