Intern+salderen+op+de+schop+en+APK+eisen
Nieuws
©

Intern salderen op de schop en APK eisen

Balletjes opwerpen om veehouderijen sneller aan te passen aan de modernste milieueisen. Ook wil Anne-Marie Spierings, Gedeputeerde van de provincie Noord-Brabant, snelle toepassing van innovatieve stalsystemen. Dat aanjagen is haar intentie met het verspreiden van het lobbydocument over gewenste aanpassingen aan de agrarische wetgeving.

Spierings wil via tien punten de omgevingskwaliteit rondom veehouderijen adequaat aanpakken. De ernst van de situatie is versterkt door het intrekken van het voorstel Interimwet veedichte gebieden eind vorig jaar. Zij dringt er bij bestuurlijk Nederland op aan om versneld landelijke regelgeving af te dwingen. Spierings vreest namelijk dat het in werking treden van de Omgevingswet voor 2021 niet tijdig gaat lukken. Door het lobbydocument met uitgewerkte maatregelen aan Statenleden te sturen hoopt zij dat haar voorstellen sneller de landelijke overheid bereiken en versneld zal leiden tot het aanpassen van landelijke regels.

Prioriteitenlijstje


De vier punten met de meeste prioriteit op het lijstje met tien maatregelen zijn: 1- verbeterde werking van het principe 'Best Beschikbare Technieken' (BBT); 2- Een APK voor stallen; 3- Het vervallen van de mogelijkheid van intern salderen en 4- Verkleinen van compartimenten in de Meststoffenwetgeving.

Spierings hoopt via het ministerie van IenW regels aan te passen van eisen wat betreft BBT. Bij het beoordelen van BBT moet volgens haar niet alleen worden gekeken naar de beperking van de uitstoot van ammoniak, maar ook de reductie van de geuruitstoot worden meegenomen. Een BBT zou dus als resultante de meeste winst op beide fronten op moeten leveren. Daarnaast wil de Gedeputeerde dat IenW een APK voor stallen wettelijk verplicht gaat stellen. Op die manier hoopt zij oudere stallen met een ‘traditionele’ inrichting  en hoge ammoniak- en geuruitstoot versneld aan te kunnen passen zonder dat een bedrijf ontwikkeld.

Aanpassing van regelgeving door de ministeries van IenW en LNV zou er volgens Spierings voor moeten zorgen dat intern salderen niet meer mogelijk is. Bij bedrijfsontwikkeling zal dan elke stal op het boerenerf moeten worden voorzien van BBT.  En als punt vier met prioriteit is haar intentie om overbelaste situaties te voorkomen. Het ministerie van LNV zou de compartimenten Zuid en Oost zoals die gelden in de meststoffenwetgeving, moeten opknippen.

Minder urgent


Ook lanceert Spierings zes maatregelen met iets minder urgentie. Zo moet de biologische pluimveehouderij ook voldoen aan emissie-eisen voor fijnstof en de landelijke overheid strengere generieke emissie-eisen doorvoeren. Gemeenten zouden milieunormen op dienen te nemen in bestemmingplannen en adequaat moeten werken aan het beëindigen van de Stoppersregeling ammoniak in 2020. Provincies en gemeenten zouden ook het principe van ‘stalderen’ toe moeten gaan passen: de bouw van een nieuwe stal pas toestaan als minimaal dezelfde hoeveelheid vierkante meters stallen wordt gesloopt.

Het uitrollen van een landelijke portal om de data over de werking van luchtwassers centraal te ontsluiten is de tiende wens van Spierings.

Online kennissessies

Vitale Varkenshouderij

Meld je hier aan

Stelling

Loading

Weer

 • Woensdag
  19° / 12°
  10 %
 • Donderdag
  20° / 8°
  60 %
 • Vrijdag
  21° / 14°
  75 %
Meer weer