Borgen+economisch+vaker+aantrekkelijk%21
Blog
©

Borgen economisch vaker aantrekkelijk!

Veel slachterijen hebben in 2017 hun uitbetalingssystemen aangepast. Daaruit valt nadrukkelijk te concluderen dat ze sterker voorkeur hebben voor borgen boven beren.

Maar waaruit blijkt die voorkeur?
Borgen hebben meer spek dan beren. Door het aanpassen van de spektabellen wordt meer spek minder afgestraft of zelfs beloond. Daarnaast hebben borgen gemiddeld meer spier en dat wordt in de uitbetaling meestal beloond, net als het % AA, dat bij beren nogal eens tegenvalt. Verder zien we de berenkorting oplopen terwijl voor borgen en gelten vaker een concepttoeslag wordt betaald. Ook kunnen borgen en gelten (in combinatie) in een veel breder gewichtstraject worden geleverd. Bovendien is de gewichtskorting voor te zware varkens bij borgen en gelten vriendelijker.

Al met al wordt in de huidige prijssystematiek in Nederland tussen 3 en 5 cent per kg geslacht gewicht meer betaald voor borgen en gelten ten opzichte van beren en gelten.

In Duitsland zijn na de aanpassingen van de Maskes de verschillen minder groot. Goede borgen kunnen in AutoFom 1 punt beter scoren dan beren, dat is een voordeel van 1,5 ct/kg. Daarnaast krijgen veel leveranciers 3 cent berenkorting. Het maximale verschil tussen een beer en een borg is daarmee 4,5 cent per kg. Gemiddeld over borgen en gelten is dat dus niet meer dan 2,25 ct/kg. Er zijn ook situaties waarin het verschil echter nihil is!

Voor- en nadelen voor de varkenshouder?
Uiteraard heeft het verantwoord leveren van borgen voor een vermeerderaar qua arbeid en dierenwelzijn de nodige voeten in de aarde. Bij de vleesvarkenshouder zal de groei iets dalen en de voederconversie stijgen. Bovendien neemt de mestproductie zowel in volume als in kg fosfaat toe.

Tegenover de genoemde nadelen staan ook voordelen. De prijs van het benodigde voerpakket is lager, de opbrengst zal stijgen en de stalbezetting zal iets hoger zijn. Het grootste voordeel komt echter uit de hoek van het optimale geslachte gewicht. Borgen en gelten kunnen vaak ongestraft tot 5 kg zwaarder worden geleverd dan beren en gelten. Overigens geldt dit uitdrukkelijk niet voor afzet in Duitsland.

Onder aan de streep komen op jaarbasis per plaats met de prijsverhoudingen van 2017 en met de Nederlandse concepten anno 2018, borgen en gelten 6 tot 10 euro per plaats beter uit dan beren en gelten en dat is serieus geld! Bij afzet van de vleesvarkens in Duitsland zie ik nu gemiddeld geen voordeel voor borgen ten opzichte van beren.

Kasper Bekker
Accountmanager vleesvarkenshouderij bij ForFarmers

Online kennissessies

Vitale Varkenshouderij

Meld je hier aan

Stelling

Loading

Weer

 • Donderdag
  5° / -1°
  20 %
 • Vrijdag
  6° / 2°
  40 %
 • Zaterdag
  9° / 6°
  90 %
Meer weer