Normenkader+effent+pad+naar+%C3%A9%C3%A9n+Holland+Varken
Nieuws
©

Normenkader effent pad naar één Holland Varken

Er komt één kwaliteitsmaatstaf voor de Nederlandse varkenssector: Normenkader Holland Varken. De POV en COV pakken dat samen op en het sluit aan op het Actieplan Vitalisering Varkenshouderij. Met het Normenkader Holland Varken (NHV) geeft de sector afnemers op een transparante en eenduidige manier garanties over de wijze van produceren en de zorg voor de varkens.  Varkenshouders die gaan deelnemen aan die 'nieuwe regeling' kunnen een bijdrage tegemoet zien vanuit de EU-steungelden die door het ministerie van LNV aan de POV beschikbaar zijn gesteld. Dat wordt een spoedoperatie want in februari worden de normenkaders pas gepubliceerd en kunnen ze pas een aanvraag indienen. Bovendien moeten de EU-steungelden voor 31 maart zijn uitgekeerd.

In de Regeling ondersteuning ketenconcepten varkenshouderij werd al ingespeeld op die ontwikkeling. In de voorwaarden voor deelname aan de regeling stond al expliciet vermeld dat de boerencollectieven moeten deelnemen aan Keten Kwaliteit Systeem Holland Varken (KKS Holland Varken) en Keten Informatie Systeem (KIS). De POV en de Centrale Organisatie voor de Vleessector (COV) gaven in juli 2017 al aan te werken aan een nieuw normenkader KKS Holland Varken. Dit normenkader is bedoeld voor zowel varkensvlees als voor levende dieren en verenigt de bestaande IKB’s (IKB Varken en IKB Varkens Nederland). De doelstelling van de POV en COV was toen al om te werken naar één ketenkwaliteitssysteem voor Nederland. In de eerste fase is het KKS Holland Varken een samenstelling van de normen die nu al voor beide IKB’s gelden. De deelname aan KKS Holland Varken vraagt dan ook een minimale aanpassingen van de varkenshouders, was medio 2017 de stand van zaken.

Transparantie in de keten is de license to produce voor de varkenshouderij. Bij de certificering en monitoring van KKS Holland Varken worden data verzameld. Om de toegankelijkheid tot deze data te vergroten wordt het KIS ontwikkeld. Daarmee kunnen ketenpartners de relevante data en informatie uitwisselen. Het KIS is een informatiesysteem van de sector zelf, waar waardevolle trends en informatie uit te halen zijn.

Met de uitwerking van het NHV wordt concreet invulling gegeven aan die aangekondigde verandering. Het Normenkader, dat in februari  wordt gepubliceerd, bevat voorschriften die gelden bovenop de huidige voorschriften in de bestaande kwaliteitssystemen (voor varkenshouders en slachterijen) in de Nederlandse varkenssector.

Online kennissessies

Vitale Varkenshouderij

Meld je hier aan

Stelling

Loading

Weer

 • Donderdag
  10° / 3°
  70 %
 • Vrijdag
  12° / 3°
  30 %
 • Zaterdag
  17° / 4°
  70 %
Meer weer