Gas+geven+op+circulariteit
Achtergrond
©

Gas geven op circulariteit

De varkenshouderij in Nederland is goed ontwikkeld en slagvaardig, stelt Jan Janssen van Brendaris. "Een halve generatie geleden leek 24 biggen spenen per zeug per jaar nog onhaalbaar.  Nu is 32 biggen al geen zeldzaamheid meer, terwijl ook nog flinke stappen zijn gezet op het gebied van milieu en dierenwelzijn. Als ik een varken was, zou ik ook voor Nederland kiezen om te wonen."

Dat Nederland goed bezig is met veilig en gezond voedsel produceren, ziet Janssen terug aan de mondiale handelsrelaties en waardering. “Japanners zijn ervan doordrongen dat mensen niet zonder kunnen. Bij hen is schaarste aan onder meer veilig en gezond varkensvlees. Zij kijken daarom ontzettend goed rond waar ze dat dan het beste vandaan kunnen halen. Omdat hier overschotten zijn wordt er ook anders over gedacht.”

Nederland zal de voorsprong in duurzaam agrarisch produceren moeten zien te behouden. “Gas geven op het aanjagen van innovaties gericht op het sluiten van kringlopen. Circulair maken van de economie door technische en technologische vooruitgang. Nederland is de proeftuin met ideale infrastructuur”, zegt hij. “Kennis in combinatie met nieuwe producten die het Nederlandse bedrijfsleven ontwikkelt, is wereldwijd tot waarde te maken met onze VOC-handelsmentaliteit. Cruciaal is een krachtige primaire agrarische sector met voldoende omvang. Als we het aantal varkens op peil willen houden in dit dichtbevolkte land, dan moet de maatschappij de sector accepteren. Dan moet er wel wat gebeuren aan het contact houden met je omgeving, storytelling en de landschappelijke inpassing van de groter wordende bedrijven.”

Noord-Limburg is een smeltkroes van initiatieven die daarop gericht zijn. Als zakenmaker en echt ‘regiodier’ schetst Janssen vergezichten en probeert partijen enthousiast te krijgen om ‘droombeelden’ waar te maken. Een project dat eind vorige eeuw is ontsproten aan zijn brein is het Feed Design Lab in Wanssum. Maar zo kan hij nog meer innovatietrajecten opnoemen waarbij hij vanaf het begin is betrokken. In het bijzonder zijn dat Mushroom Vally en het aanjagen van ontwikkelingen op het World Biobased Center in Haelen. Dat is een centrum voor ondernemers die kennis delen en innovatiedrang hebben om hun duurzame ambitie te verwezenlijken. “Organische reststromen uit de Limburgse agri- en foodsector tot waarde brengen door daaruit halffabricaten of grondstoffen te produceren. Dat is een duurzame toekomst.”

Een voorbeeld van eigen erf, Janssen en zijn vrouw runnen een professionele paardenhouderij in Swolgen, lepelt hij ook graag op. “Onze paardenmest is grondstof voor de productie van champignons met als restproduct champost. Door deze te verrijken met mineralen uit verwerkte varkensmest zou er een prima organische meststof ontstaan. Een product dat zorgt voor een gezondere bodem, duurzaam betere opbrengsten en meer sluitend maken van de mineralenkringloop.”

Ook het ontstaan van het super duurzame eierenconcept Kipster is niet toevallig in Janssens regio van de grond gekomen. “Ik hoop dat er ook een Varkenster gaat komen. Maatschappelijk draagvlak is broodnodig om toekomst te hebben.”

Lees meer over Brendaris.

Online kennissessies

Vitale Varkenshouderij

Meld je hier aan

Stelling

Loading

Weer

 • Zaterdag
  2° / -4°
  20 %
 • Zondag
  3° / -3°
  20 %
 • Maandag
  3° / 0°
  20 %
Meer weer