Hoopvol, maar toch gezakt

Bij dit schrijven ben ik al een jaar actief als columnist van het blad varkens. De vraag die ik me toen stelde: heb ik wel iets te vertellen, kan ik nu positief beantwoorden. Het heeft me geen moeite gekost om over onderwerpen te schrijven die me bezig houden. Of alle columns even interessant waren, kan ik niet beoordelen. Waar ik als schrijver wel naar kijk, zijn de reacties. Hierover kan ik duidelijk zijn: deze zijn minimaal. Alleen weet ik niet of dit positief of negatief is…

Als ik terugkijk op 2017, wat volgens ‘kenners’ een goed jaar had moeten worden voor de varkenshouderij, zie ik het wat betreft opbrengsten in de vleesvarkenshouderij als een nachtkaarsje uitgaan. Dure biggen, te hoge mestkosten en een achterblijvende opbrengstprijs zorgen ervoor dat we een kleine plus scoren in de voerwinst ten opzichte van 2016. Ik vraag me af wat de kenners zagen en uiteindelijk niet gerealiseerd is in de vleesvarkenssector.

Mijn idee hierover is dat de varkenshandel op wereldniveau is veranderd in een valutahandel. We weten dat China veel varkensvlees nodig heeft, maar deze vraag naar varkens kan gevoed worden door zowel Europa als Noord-Amerika en Brazilië. Er van uitgaand dat de gevraagde kwaliteit hetzelfde is, kun je stellen dat de prijs bepalend is. Daarnaast heeft China, als koper, het voordeel dat ze dáár kunnen kopen waar de valuta het goedkoopste is. Dit geeft ze een extra voordeel bij voldoende aanbod.

Wat 2018 ons zal brengen? Er wordt al geschreven dat de opbrengstprijzen van varkensvlees lager zullen zijn. Ook de mestafzetkosten gaan stijgen, onder meer naar aanleiding van het artikel in de NRC over de mestfraude. Het zal moeilijk worden om deze mestkosten beheersbaar te houden, zolang het moeilijk blijft om vergunningen te krijgen voor mestverwerking. In mijn ogen wordt dit een essentieel punt om te ontkomen aan het inkrimpen van de veestapel. Hier moeten we gezamenlijk voor gaan of zoals een 'kenner' zegt: Growing a better world…

Jan van de Weem
Bedrijfsleider bij Hermans Varkens

Online kennissessies

Vitale Varkenshouderij

Meld je hier aan

Stelling

Loading

Weer

 • Vrijdag
  22° / 16°
  20 %
 • Zaterdag
  21° / 15°
  20 %
 • Zondag
  23° / 13°
  25 %
Meer weer