Inzetten+op+gewasderogatie+en+erkenning+dunne+fractie
Nieuws
©

Inzetten op gewasderogatie en erkenning dunne fractie

LTO Nederland en de POV trekken samen op en bevestigen hun inzet voor de lopende gesprekken tussen Nederland en de Europese Commissie over derogatie. LTO en POV gaan voor gewasderogatie en erkenning van dunne fractie varkensmest.

De gesprekken tussen de Nederlandse overheid en de EC over de derogatie gaan binnenkort een volgende fase in. De uitkomst van deze gesprekken zijn van ‘uitermate groot belang’, stellen LTO en POV. “Korte kringlopen in de landbouw, circulariteit van meststoffen en een optimale gewasteelt met een brede inzet van dierlijke mineralen en producten hieruit vormen de basis van de inzet van LTO en POV voor een nieuwe derogatie”, stelt Claude van Dongen, LTO Portefeuillehouder Bodem en Water.

POV-voorzitter Ingrid Jansen vult Van Dongen aan: “Wij zien de Nederlandse akkerbouw als een belangrijke klant voor onze kwaliteitsproducten uit dierlijke mest. Wij willen hen optimaal kunnen bedienen. Gebruik van dunne fractie uit met name varkensmest met tot 230 kilogram stikstof per hectare op bijvoorbeeld wintertarwe, is een perfecte vorm van gewasderogatie. Derogatie kunnen we op deze manier zien als een extra instrument om kringlooplandbouw concreet in te vullen. Dat doet de varkenshouderij aan de voorkant al met bijvoorbeeld co-producten uit de voedingsmiddelenindustrie die via voer optimaal verwaarden tot vlees. Zo wordt de cirkel rond.”

POV en LTO voelen zich gesteund door recent wetenschappelijk onderzoek van de Wageningen University & Research. Dat onderzoek onderbouwt de insteek van derogatie op akkerbouwgewassen met dunne fractie uit bewerkte varkensmest en gewasderogatie voor grasland op 300 kilogram stikstof. Van Dongen: “Een doorbraak is nu nodig. Willen we de kringlooplandbouw daadwerkelijk vormgeven, dan zullen vanuit Europa de kaders geboden moeten worden. De Commissie kan ons op weg helpen. We staan te springen om aan de slag te kunnen!”

Online kennissessies

Vitale Varkenshouderij

Meld je hier aan

Stelling

Loading

Weer

 • Woensdag
  21° / 11°
  10 %
 • Donderdag
  21° / 9°
  60 %
 • Vrijdag
  22° / 14°
  90 %
Meer weer