Brabant+past+budget+niet+aan
Nieuws
©

Brabant past budget niet aan

Het budget voor de ondersteunende maatregelen voor de transitie van de veehouderij in Brabant blijft 75 miljoen. Bij het vaststellen van de begroting 2018 door Provinciale Staten van Noord-Brabant op 10 november is het niet aangepast. Voorstellen om de plannen te wijzigen of in te trekken werden niet aangenomen.

Een ruime meerderheid in Provinciale Staten stemde in met het maatregelenpakket dat het college van Gedeputeerde Staten voorstelt. Het geld dat de provincie beschikbaar stelt wordt onder meer gebruikt voor de ontwikkeling en het stimuleren van duurzame stalsystemen. Ook komt er extra steun voor jonge veehouders en voor de begeleiding van stoppende boeren.

Enige 'overwinning' was het aannemen van de motie van de VVD over de mestverwerking in Oss. De motie in overleg te treden met de bestuurders van Agrifood Capital en de gemeente Oss voor de realisatie van een grootschalige mestverwerkende installatie. Als er een excellente vergunningaanvraag ligt, die gezondheid en veiligheid in de omgeving borgt moet de Provincie alles in werking stellen om te komen tot een snelle, zorgvuldige vergunningverlening. Dat ligt immers in lijn met het besluit van Provinciale Staten op 7 juli dat grootschalige mestbewerking dient plaats te vindnen op daartoe geschikte industrieterreinen.

Online kennissessies

Vitale Varkenshouderij

Meld je hier aan

Stelling

Loading

Weer

 • Dinsdag
  20° / 12°
  75 %
 • Woensdag
  21° / 11°
  10 %
 • Donderdag
  24° / 12°
  60 %
Meer weer