Koppel+subsidies+GLB+aan+vaccinatiegraad
Blog
©

Koppel subsidies GLB aan vaccinatiegraad

De World Health Organisation (WHO) roept de voedingssector op om te stoppen met het gebruik van antibiotica bij gezonde dieren. De gezondheidsorganisatie wil door onnodig antibioticagebruik in de veesector te beperken, de effectiviteit van antibiotica voor menselijk gebruik behouden. Toch heeft Nederland hier al grote stappen in gezet. Zo was er tussen 2009 en 2014 een reductie in het gebruik van antibiotica van 60%. Andere landen zijn nog lang niet zover.

De WHO stelt dat er wereldwijd nog volop preventief gebruik wordt gemaakt van antibiotica om ziektes bij vee te voorkomen, maar ook als groeibevorderaar. Dit leidt tot een toename van de antibioticaresistentie (AMR). De Europese Commissie schat dat er jaarlijks 1,5 miljard euro wordt uitgegeven in de EU aan de zorgkosten en productieverlies als gevolg van AMR. De verwachting is dat AMR zelfs de potentie heeft om tegen 2050 meer sterfgevallen te veroorzaken dan kanker.

Gedragsverandering binnen de voedingssector is hard nodig om het tij te keren. De aandacht moet worden verschoven van behandeling naar het voorkomen van dierziektes. Om dat te bereiken moeten de EU-lidstaten de rol van diervaccinatie erkennen bij de aanpak van AMR bij zowel dieren als mensen. Door veel vaker voor de vaccinatie van dieren te kiezen, kan veel duurdere zorg als gevolg van AMR bij mensen worden voorkomen.

Momenteel vindt er nog weinig vaccinatie plaats. Dit heeft vooral te maken met een gebrek aan impulsen vanuit de markt en het huidige EU-beleid wat er niet op gericht is om AMR aan te pakken. Om de vaccinatie van landbouwdieren te stimuleren zou er dan ook meer oog moeten zijn voor het nieuwe Gemeenschappelijk Landbouwbeleid(GLB) van na 2020.

Door subsidies te koppelen aan de vaccinatiegraad, worden boeren gestimuleerd om hun dieren vaker in te enten. De Europese Commissie zou er bijvoorbeeld voor kunnen kiezen om in de toekomst middelen uit het GLB te verstrekken aan boeren die aan kunnen tonen dat er binnen hun bedrijf sprake is van een hoge vaccinatiegraad. Op die manier wordt vaccineren beloond. Zo zou AMR niet alleen nog harder aangepakt kunnen worden, maar bewijst ook het veel bekritiseerde GLB opnieuw zijn nut.

Annie Schreijer-Pierik
Europarlementslid voor CDA

Online kennissessies

Vitale Varkenshouderij

Meld je hier aan

Stelling

Loading

Weer

 • Dinsdag
  9° / 4°
  90 %
 • Woensdag
  8° / 6°
  85 %
 • Donderdag
  5° / 2°
  5 %
Meer weer