Schade+claimen+in+Brabant+gestart
Nieuws
©

Schade claimen in Brabant gestart

De POV heeft de eerste stap gezet in de juridische procedures die gaan volgen tegen de provincie Noord-Brabant. Vanaf 14 juli kunnen Brabantse varkenshouders schadeclaims indienen tegen de Provincie Noord-Brabant. De Provinciale Staten stemden een week daarvoor in het het maatregelenpakket zorgvuldige veehouderij. “De financiële gevolgen van het provinciale besluit zijn immers zo groot, dat wij alle varkenshouders de kans willen bieden een schadeclaim in te dienen en het besluit aan te vechten’, licht een strijdlustige POV-voorzitter Ingrid Jansen Jansen toe. “Behalve dat wij de provincie aansprakelijk stellen voor de financiële gevolgen van het besluit, starten wij ook een procedure tegen de wettelijke grondslagen van het besluit.”

Deze voorbeeldbrief Aansprakelijkstelling provincie kan iedere Brabantse varkenshouder downloaden en benutten om zijn schadeclaim in te dienen. Als basis daarvoor heeft de POV juristen de provinciale maatregelen laten toetsen aan de wet. “De maatregelen die in Brabant zijn afgekondigd, zijn niet rechtmatig”, stelt Jansen. De Verordening Ruimte inclusief de Brabantse Zorgvuldigheidsscore en de Verordening natuurbescherming dwingen varkenshouders om aan bovenwettelijke eisen te voldoen en om bovenwettelijke maatregelen te treffen. Dit leidt voor hen tot meerkosten, niet alleen ten opzichte van het buitenland, maar ook ten opzichte van collega-varkenshouders in andere provincies. Er is daardoor een ongelijk speelveld en de provincie doorbreekt op die manier op een ongeoorloofde manier de marktordening.”

Ook al zouden die verdergaande maatregelen volgens Jansen wel effectief zijn, dan nog is het niet toegestaan om die te eisen. “De provincie wil de becijferde milieuwinst in de veehouderij namelijk inzetten als ruimte voor economische ontwikkelingen in andere sectoren. De netto milieuwinst is dus nihil.”

Met de aanpassing van de Verordening natuurbescherming wijzigt de provincie bovendien eenzijdig, en daardoor in strijd met de rechtszekerheid, de afspraken die zijn gemaakt in het Convenant stikstof en Natura 2000.

Online kennissessies

Vitale Varkenshouderij

Meld je hier aan

Stelling

Loading

Weer

 • Vrijdag
  19° / 11°
  50 %
 • Zaterdag
  20° / 13°
  50 %
 • Zondag
  17° / 13°
  10 %
Meer weer