Agrarische+arbeid+daalt+in+jaar+met+7%25
Nieuws
©

Agrarische arbeid daalt in jaar met 7%

Het aantal werkzame arbeidskrachten in de Nederlandse land- en tuinbouw blijft dalen, blijkt uit cijfers van het CBS. Tussen het jaar 2000 en 2016 nam het aantal arbeidskrachten in de primaire sector jaarlijks af met ruim 6.300 personen, ofwel: een daling van 2,25 procent per jaar. Opvallend is dat tussen 2015 en 2016 het aantal arbeidskrachten veel forser daalde. Maar liefst 13.000 arbeidskrachten vloeiden weg uit de primaire sector (-7 procent). Deze daling is voor het leeuwendeel toe te schrijven aan het met slinkende aantal gezinsarbeidskrachten. Dat aantal nam met ruim 12.000 personen af (9,3 procent) terwijl het aantal niet gezinsarbeidskrachten (vreemde arbeid) ‘slechts’ 1,5 procent daalde. Vooral het aantal bedrijven dat stopte met agrarische activiteiten (ruim 8.200 stuks) is daarvan de oorzaak.

In het oog springt ook het vrij stabiele aandeel gezinsarbeidskrachten werkzaam op de land- en tuinbouwbedrijven. In het jaar 2000 werd 70 procent van het aantal arbeidskrachten ingebracht door het gezin. In 2016 is dat aandeel slechts mondjesmaat gedaald naar 69 procent.

Werkten er in het jaar 2000 nog ruim 280.000 mensen op 93.138 agrarische bedrijven, in 2016 waren dat er nog 172.692 mensen op 51.603 bedrijven. Dit is een daling van 107.000 mensen (38 procent). Omgerekend naar arbeidsjaareenheden (aje) komt de afname (periode 2000 - 2016) uit op ruim 73.000 aje (37,1 procent). Het aantal agrarische bedrijven daalde in die 17 jaar met 44,6 procent een stukje forser.

Bekijk hier de CBS-cijfers.

Online kennissessies

Vitale Varkenshouderij

Meld je hier aan

Stelling

Loading

Weer

 • Maandag
  10° / 8°
  75 %
 • Dinsdag
  9° / 4°
  90 %
 • Woensdag
  8° / 6°
  85 %
Meer weer