Naar+rechter+tegen+Brabantse+regels
Nieuws
©

Naar rechter tegen Brabantse regels

De plannen voor een versnelde aanpak van de stikstofuitstoot bij alle bestaande stallen, aanpak van stikstofuitstoot bij mest en strengere eisen bij uitbreiding in Noord-Brabant gaan door. Provinciale Staten van Brabant nemen de plannen van Gedeputeerde over. Zodra die plannen zijn omgezet in regels zullen ZLTO en POV gaan procederen tegen deze nieuwe regels.

Alle veehouders in Brabant krijgen te maken met het nieuwe provinciale beleid. Bij bestaande stallen moet de ammoniakuitstoot per 2022 worden aangepakt. Dat geldt voor alle varkensstallen van 15 jaar en ouder, ook als er bijvoorbeeld al een Groen Label-systeem op zit. De uitstoot vanuit iedere varkensstal moet terug met minimaal 85 procent. Een aanvraag die een reëele kans maakt op een vergunning moet voor eind 2020 zijn ingediend. Per 2022 moet de aanpassing dan zijn uitgevoerd. Dat is zes jaar eerder dan afgesproken in het Stikstofconvenant dat de provincie met onder andere ZLTO had afgesproken.

Daarnaast krijgen alle varkenshouders en andere veehouders te maken met een nieuw mestbeleid. Alle mest moet in de ogen van de Provincie eerst worden bewerkt voordat het wordt opgeslagen. Die bewerking moet leiden tot minder emissie. Grootschalige mestverwerking mag daarbij alleen plaatsvinden op industrieterreinen, met daarbij als plafond de eigen Brabantse mestproductie.

Veehouders die willen uitbreiden krijgen te maken met stalderen. Voor iedere vierkante meter uitbreiding moet er elders 1,1 m2 worden gesloopt. Dat te slopen bedrijf moet een bedrijf zijn dat daadwerkelijk in gebruik was. Die regels voor uitbreiding gelden ook als dat nodig is om te voldoen aan hogere oppervlaktenorm voor bijvoorbeeld deelname aan het Beter Leven Keurmerk. Daarnaast worden de regels voor de Brabantse Zorgvuldigheidsscore verscherpt.

Bij dit nieuwe beleid komen wel flankerende maatregelen. De motie van de VVD is aangenomen waarin wordt gevraagd om die maatregelen bij de begrotingsbehandeling 2018 nader uit te werken. Daarbij moet er onder znder en oplossing komen voor jonge ondernemers die een bedrijf hebben overgenomen of gaan overnemen. Net als oplossingen voor bedrijven die voor 2028 willen gaan stoppen. Voor het flankerende beleid zou een bedrag van 30 miljoen euro beschikbaar moeten komen.

Zowel ZLTO als POV hebben aangegeven dat ze een gerechtelijke procedure tegen de nieuwe regels gaat starten. Die procedures kunnen pas van start als de plannen zijn omgezet in provinciale wetgeving. POV zal voor alle aangekondigde regels schadeclaims gaan indienen, kondigde voorzitter Ingrid Jansen aan. De voorbereidingen voor het indienen van die claims zijn al gestart. ZLTO gaat ook naar de rechter om de nieuwe regels aan te vechten. Voorzitter Hans Huijbers ziet daartoe zeker kansen. Daarnaast denkt hij dat het nieuwe beleid zal stranden in de uitvoering. “Gemeenten moeten een beleid gaan uitvoeren dat niet uitvoerbaar is.”

 

Online kennissessies

Vitale Varkenshouderij

Meld je hier aan

Stelling

Loading

Weer

 • Woensdag
  21° / 11°
  10 %
 • Donderdag
  21° / 9°
  60 %
 • Vrijdag
  22° / 14°
  90 %
Meer weer